Ikea

De grootste meerwaarde van een audit: hoe goed je ook de wetgeving bijhoudt, je ziet altijd wel een detail over het hoofd. Een extra paar ogen helpt om die zaken eruit te pikken. Voor mij is een audit dus nooit verloren tijd of moeite.

Vincent Hody
Sustainability Developer & milieucoördinator at IKEA Distribution Benelux NV
ikea-audit

De kunst van het auditeren bij IKEA

Ikea zet alles op alles voor het milieu. "Bij Ikea hebben we onze eigen richtlijnen omtrent duurzaamheid. Dankzij onze 'People and Planet Positive' strategie weten alle collega's waar we naartoe willen met ons duurzaamheidsbeleid", vertelt Vincent Hody, Sustainability Developer en milieucoördinator bij IKEA Distribution Benelux NV.

Vincent is al vijftien jaar verantwoordelijk voor de lokale vertaalslag van deze strategie. "Onze visie is duidelijk: 'People and Planet Positive' zo breed mogelijk inzetten. Daar zijn uiteraard concrete acties voor nodig", zegt Vincent. "We streven bijvoorbeeld naar 100% hernieuwbare energie tegen 2020. Volgend jaar willen we onze eigen windturbine. Daarnaast volg ik binnen Ikea de milieuwetgeving op en geef de nodige adviezen."

Voor Ikea is het belangrijk om zowel de leveranciers, klanten en medewerkers te betrekken in het duurzaamheidsverhaal. "We waren bijvoorbeeld de eerste keten die enkel LED-verlichting aanbiedt. Daarom hebben we in het begin van elk jaar een campagne waarbij bij elke led-lamp die je koopt, 1 euro gaat naar organisaties ten behoeve van vluchtelingen. Een andere interne campagne heeft als doel de collega's aan te sporen zo duurzaam mogelijk te leven. De geselecteerde collega's krijgen een budget om zelf duurzame producten van Ikea te kopen. Op die manier kunnen ze de producten zelf ervaren, beleven en evalueren", vertelt Vincent.

De acties van Ikea gaan niet onopgemerkt voorbij: Vincent ontving dit voorjaar de award voor 'Meest verdienstelijke milieucoördinator'. Hij kreeg er een high-level milieuaudit van Wolters Kluwer bovenop.

Tijdens een sessie van 5 uur werd de VLAREM-wetgeving gedetailleerd doorgenomen. "Geen enkel artikel werd overgeslagen. In totaal hebben we drie categorieën behandeld: de installaties, de afvalstoffen en de opslag van gevaarlijke stoffen. Alles hebben we tot op het bot uitgezocht", zegt Vincent. "Uiteindelijk zijn er drie puntjes komen bovendrijven die we nog moeten aanpassen. Dat is voor mij dan ook de grootste meerwaarde van zo'n audit: hoe goed je ook de wetgeving bijhoudt, je ziet altijd wel een detail over het hoofd. Een extra paar ogen helpt om die zaken eruit te pikken. Voor mij is een audit dus nooit verloren tijd of moeite."

Vincent Hody , Sustainability Developer en milieucoördinator , IKEA Distribution Benelux NV