safety, health, environment & quality manager


 
safety, health, environment & quality manager

Algemeen
Jouw uitdaging:
Je ontwikkelt en implementeert een coherent en toekomstgericht veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de eigen afdeling en je vertaalt de strategische visie naar operationele doelstellingen. Je treedt op als business partner voor je klanten, externe partners en stakeholders en zorgt ervoor dat ze optimaal, efficiënt en veilig kunnen werken. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de eigen afdeling en doet dit met veel oog voor coaching en ondersteuning van je medewerkers.

In je rol van safety, health, environment en quality manager:
 •  De bestaande Interne Dienst voor Preventie & Bescherming maakt onderdeel uit van je dienst en je bouwt deze dienst uit tot een volwaardige en dynamische Safety, Health, Environment & Quality dienst (SHEQ) die er niet alleen 'staat' binnen het Havenbedrijf, maar dit ook uitstraalt naar buiten (imago)
 •  Je creëert zowel intern als extern draagvlak door alle noodzakelijke transversale processen uit te bouwen, te optimaliseren en scherp te stellen met veel oog voor de duidelijke afbakening van de rol van de dienst
 •  Je werkt een beleid en doelstellingen uit met de focus op veiligheid & gezondheid waarbinnen ook je inzet op duurzaamheid en kwaliteit van deze veiligheids- en gezondheidsprocessen, en je draagt via programma's, projecten en opleidingen bij aan een cultuurverandering binnen de organisatie waar veiligheid hoog op de agenda staat en zich vertaalt in het gedrag van alle medewerkers
 •  Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van bijhorende procedures en richtlijnen
 •  Je volgt de uitdagingen rond veiligheid en gezondheid in de organisatie op
 •  Je onderbouwt adviezen en aanbevelingen vanuit het eigen kenniscentrum preventie en bescherming
 •  Je start programma’s, projecten en opleidingen op die bijdragen tot de naleving van de wettelijke normen voor preventie en bescherming
 •  Je slaagt erin om een netwerk van contacten op te bouwen en te onderhouden
 •  Je biedt je medewerkers alle kansen om binnen een waarderend bedrijfsklimaat hun sterktes maximaal te ontwikkelen en in te zetten
 •  Je detecteert en creëert opportuniteiten voor de innovatie binnen je vakgebied
 •  Je beoogt een goede samenwerking in het team, tussen de verschillende afdelingen en een goede dialoog met je stakeholders
 •  Je garandeert tegelijkertijd een kwaliteitsvol, kostenefficiënt en klantgericht beheer en uitvoering van alle activiteiten met inachtneming van compliance
 •  Je uitstekende communicatie creëert en stimuleert een cultuur van vertrouwen, ruimte voor initiatief en durf om te experimenteren


Jouw profiel:
• Je behaalde een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 •  Je hebt 7 tot 10 jaar relevante ervaring
 •  Je beschikt over voldoende basiskennis met betrekking tot het welzijn op het werk, risicoanalyse, coördinatie van preventieactiviteiten, werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk, ...
 •  Het beschikken over een aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2 is aangewezen bij indiensttreding. Indien je niet over deze aanvullende vorming beschikt bij indiensttreding, zal je in de beginfase niet kunnen/mogen optreden als preventieadviseur. Daarnaast zal je de aanvullende vorming onmiddellijk na de indiensttreding moeten opstarten; je kan uiteraard pas optreden als preventieadviseur na het met succes afronden van deze vorming
 •  Je hebt een grondige kennis van de reglementering welzijn op het werk, preventie en bescherming, de veiligheidsvoorschriften en alle Europese richtlijnen en Belgische normen hieromtrent
 •  Je beschikt over sterke leidinggevende capaciteiten
 •  Je denkt sterk conceptueel en hanteert een helicopterview
 •  Je bent klantgericht, teamgericht, resultaats- en veranderingsgericht
 •  Je beschikt over een gezonde portie overtuigingskracht
 •  Innovatie, samenwerking, respect en betrouwbaarheid zijn waarden die je hoog in het vaandel draagt.


Ons aanbod:
Naast een boeiende en uitdagende job met stimulerende verantwoordelijkheden en veel plaats voor nieuwe initiatieven bieden wij jou een aantrekkelijk loonpakket.
Voor meer info over de vacature kan je terecht bij Sofie Stockmans op het nummer +32 3 205 2301 en Lies Wouters op het nummer +32 3 205 2212.
interesse?
Solliciteer tot en met 27 juli 2018 via http://www.portofantwerp.com/nl/jobs/poa-job/662 waar je ook meer informatie vindt over de vacature.
Het selectietraject bestaat uit volgende stappen:
 •  Indienen van CV en motivatiebrief
 •  Na CV-screening: invullen competentieportfolio
 •  Kennismakingsgesprek
 •  Invullen vragenlijsten
 •  Slotgesprek
 •  Loopbaangesprek
 •  Contractondertekening