4 belangrijke vragen over het nieuwe AREI

Vorig jaar organiseerde senTRAL een webinar over de herstructurering van het AREI. De deelnemers konden vragen stellen aan spreker Philippe Coton van Vinçotte. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vragen met de bijhorende antwoorden.

jn2508-kluw-hse-beeld-kabels-600x300

Worden de kleuren van de kabels (groen, rood, oranje, ...) via een duidelijkere tabel voor de beschrijvingen geüniformiseerd?

Met de herstructurering van het AREI wordt er op dat vlak niets nieuws ingevoerd.

Wanneer we aan de kleur van de kabels denken, denken we meer bepaald aan intrinsiek veilige circuits in explosiegevoelige zones waar aangeraden wordt om lichtblauwe kabels te gebruik voor intrinsiek veilige leidingen. Op Europees niveau volgen de kleuren van de geleiders het normalisatiedocument.

Men mag niet voortgaan op de kleur, maar men moet de technische gegevens van de kabel raadplegen waarin naar de normen verwezen wordt. Het is niet omdat een kabel bijvoorbeeld groen is, dat hij geen halogeen bevat.

Zullen de generatoren die in voertuigen meegenomen worden (kleine groepen en/of generatoren), eveneens geregeld gecontroleerd worden zoals de mobiele installaties?

Ja, dat behoort tot de nieuwe bepalingen. Er is een hele paragraaf die daarover handelt. Er is een controle voor de ingebruikneming en er zijn geregelde controles.

jn2508-kluw-hse-beeld-mobiele-generator-600-300-ok
jn2508-kluw-hse-beeld-bliksem-en-piloon-600x300

Is er een bepaling over de bliksem in het nieuwe AREI?

Nee. In de risicoanalyses die de werkgever moet uitvoeren, is er echter wel sprake van risico’s van overspanning van atmosferische oorsprong. Over het algemeen werkt men met de internationale norm IEC 62305.

Wordt de bescherming Arc Flash in een van de boeken vermeld?

Niet direct, maar in verscheidene passages worden de risicoanalyses van elektrische installaties behandeld. Dat betekent dat het risico van een vlamboog in die risicoanalyses besproken wordt.

jn2508-kluw-hse-beeld-arcflash-600x300-ok-3

 

Wilt u alle vragen horen die gesteld werden, dan kunt u dit webinar opnieuw bekijken op de website senTRAL.be of ElectroSafe.be.

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de achtste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (1 juni 2020). Het nieuwe Reglement zal zowel van toepassing zijn op nieuwe als op bestaande elektrische installaties. Deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen die van toepassing zijn op de bestaande installaties. 

 

Meer weten?

Lees dan nog artikels van onze expert-auteurs met telkens een helder overzicht over wat het nieuwe AREI nu concreet voor u inhoudt:

- Making of ...het nieuwe AREI

Het nieuwe AREI gepubliceerd!

- Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?

- Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het ARE 2020?

AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen

  833