Elektriciteit

Explosieveiligheidsdocument: wie moet de zoneringsplannen tekenen?

Wanneer er in het bedrijf ruimten zijn waar werknemers een risico kunnen lopen door explosieve atmosferen, moet een explosieveiligheidsdocument opgesteld worden. In dit document moeten o.a. de genomen preventiemaatregelen en de zoneringsplannen opgenomen worden. Maar wie moet deze zoneringsplannen tekenen?
Opstelling explosieveiligheidsdocument (EVD)
In een vorig artikel kon u lezen dat het EVD door de werkgever opgesteld en bijgehouden moet worden. Het document moet worden herzien wanneer belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces plaatsvinden.
De werkgever kan voor het opstellen van het EVD wel beroep doen op een deskundige (onafhankelijke expert) op het gebied van explosieveiligheid.
Het EVD wordt door de werkgever ondertekend. Hiermee geeft hij aan dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers.
Zoneringsplannen
In het explosieveiligheidsdocument moeten o.a. de resultaten van de risicobeoordeling opgenomen worden: de risico’s bij een normaal bedrijf, de bepaling van de ontstekingsbronnen, de risico’s bij uitdienstname, storing, reiniging, wijziging en een risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook moet alle informatie m.b.t. de zone-indeling opgenomen worden: het zoneringsverslag en de zoneringsplannen.

Moeten de zoneringsplannen officieel getekend worden of mag u dit zelf doen in CAD?

De zoneringsplannen mogen door eender wie getekend worden.

Het mogen schetsen zijn. Op deze schetsen moeten de afmetingen wel duidelijk aangeduid zijn (in meter).
De plannen hoeven geen tekeningen op schaal te zijn, maar dat verdient wel de voorkeur.

Het is aan te raden om de tekeningen in schetsvorm vooraf door te nemen met het erkend keuringsorganisme dat de plannen later voor akkoord zal gaan ondertekenen.

Als de afmetingen van de zones in onderling overleg vastgelegd zijn, dan kan men aan definitieve tekeningen beginnen.
Belangrijk daarbij is dat de plannen niet enkel plattegronden omvatten, maar dat ook doorsnedes van de zones worden getekend.
Aangezien zones zowel horizontaal als verticaal afgebakend zijn (driedimensionale afmetingen), moeten dus ook horizontale en verticale doorsnedes getekend worden om alle afmetingen goed te kunnen voorstellen.

Moeten de zoneringsplannen ondertekend worden?

De zoneringsplannen en het zoneringsverslag moeten ter goedkeuring ondertekend worden door het erkend keuringsorganisme.
In dit verband kan verwezen worden naar de bepaling in artikel 105.6 van het AREI:
Deze documenten worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater of zijn afgevaardigde en door de vertegenwoordiger van het erkend organisme bedoeld in  artikel 275.
 

Gepubliceerd op 20-11-2017

  1130