Elektriciteit

Mogen zonnepanelen worden geplaatst op een dak dat asbest bevat?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons baseren op de interpretatie van de FOD Werkgelegenheid en ook de Titel van de Codex over het welzijn op het werk die over asbest handelt.
 
Om zonnepanelen te plaatsen moet in het dak worden geboord om de panelen vast te maken. Artikel VI.3-14 luidt als volgt: ‘Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid, hogewaterdrukreinigers, luchtcompressoren, schuurschijven, en slijpmachines voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal of bekleed met asbesthoudend materiaal, of voor het verwijderen van asbest, is verboden’.
 
Een bijkomend argument is dat het boren de integriteit van het asbestcement aantast en dat de installateurs en wellicht later de reparateurs een blootstellingsrisico lopen. Dat is in strijd met de principes van de Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, Titel 3, Asbest. Het wordt dus impliciet verboden door deze Titel.
 
Blootstelling aan asbestvezels, afkomstig van asbestbevattende voorwerpen, die vóór het in werking treden van het asbestverbod geïnstalleerd en/of in bedrijf waren, moet steeds worden vermeden of, indien dat niet mogelijk is, worden geminimaliseerd. In 1998 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat een groot aantal asbesttoepassingen verbood (KB van 3 februari 1998). Dit KB werd opgeheven door het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 (B.S., 30 november 2001) dat sinds 1 januari 2002 een algemeen asbestverbod oplegt.
 
Tot besluit moeten werkzaamheden die doelbewust op asbest bevattende materialen gericht zijn dus steeds tot doel hebben:
  • de blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te beperken (op korte termijn door het bijvoorbeeld te fixeren, in te kapselen, te onderhouden om de integriteit ervan te behouden, of op lange termijn door het te verwijderen) 
  • of het materiaal te identificeren (monsterneming van het materiaal).

Gepubliceerd op 12-06-2018

Rosalba Mendolia
Digital Product Expert HSE, Wolters Kluwer
  876