Elektriciteit

Moordwapen of machine? Het belang van afscherming

Jaarlijks vinden er in Nederland zo’n 425 ernstige ongevallen plaats, waarvan 22% ontstaat door het in contact komen van het slachtoffer met de bewegende delen van een machine.

Uit een analyse van de ongevallen blijkt dat twee grote factoren bepalend zijn voor de veiligheid van de gebruiker:

  1. Fysieke afscherming: deze is vaak niet aanwezig of wordt niet (juist) gebruikt, resulterend in 94% van alle ongevallen met machines.
  2. Kennis van de gevarenzone: gebruikers zijn zich vaak niet bewust van die zone of kunnen door het evenwicht te verliezen niet voorkomen deze toch te betreden.

Het aantal ongelukken met machines kan sterk verminderd worden door te zorgen voor een goed werkende fysieke afscherming en een hoog risicobewustzijn onder de gebruikers. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever, die de mensen op de hoogte moet brengen van de gevarenzone en de risico’s van het gebruik met de aanwezige machines. 

 

Gepubliceerd op 09-09-2015

  160