Elektriciteit

Nieuwe gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn

Er is een nieuwe versie (2.1) beschikbaar van de Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

In de nieuwe versie is onder meer rekening gehouden met de wijzigingen die aan de Machinerichtlijn zijn aangebracht ten gevolge van de richtlijn 2009/127/EG met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden en de verordening (EU) 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen.
Daarnaast is de toelichting in verband met niet-voltooide machines en de samenbouw van machines. Er zijn ook verduidelijkingen en correcties aangebracht met betrekking tot veiligheidscomponenten, nieuwe en gebruikte machines en de markering van machines.

De nieuwe gids is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar, maar zal in de toekomst ook naar de andere officiële talen van de EU worden vertaald.
U kunt de nieuwe versie 2.1 van de gids (in het Engels) hier downloaden. De Nederlandstalige uitgave van de versie 2.0 vindt u hier.

 
Meer informatie :

Gepubliceerd op 30-08-2017

  840