Elektriciteit

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen voor ontploffingsgevaar

De Europese Commissie heeft een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd in het kader van de richtlijn 2014/34/EU.
 

ATEX-richtlijn

De richtlijn 2014/34/EU (economische ATEX) behandelt apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De nieuwe richtlijn vervangt sinds 20 april 2016 de oude richtlijn 94/9/EG. De richtlijn bevat onder meer de essentiële eisen waaraan het materieel moet voldoen.

Geharmoniseerde normen

Door het algemene karakter van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is het nuttig om over bijkomende referenties te beschikken die een zo groot mogelijke zekerheid bieden voor een correcte interpretatie van deze algemene verplichtingen. Daarom worden geharmoniseerde normen ontwikkeld door de Europese normalisatie-instellingen (afhankelijk van het onderwerp CEN, CENELEC of ETSI).

Overzicht van de normalisatieProducenten of dienstverleners die voldoen aan de geharmoniseerde normen, genieten daardoor een vermoeden van overeenstemming; het product wordt dan met andere woorden verondersteld de wettelijke eisen behandeld in de norm, te respecteren. Producenten mogen echter ook opteren voor andere technische oplossingen om te voldoen aan de eisen die in de richtlijn worden gesteld.

Meer info

De lijst met geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn 2014/34/EU vindt u hier.
Overzicht van de belangrijkste normen:
 • NBN EN 1127 Ontploffingsgevaarlijke atmosferen - Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen
 • NBN EN 1755 Transport- en hefuitrustingen – Gemotoriseerde transportwerktuigen – Inzet in atmosferen met potentieel ontploffingsgevaar; gebruik in gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof
 • NBN EN 13160 Lekdetectiesystemen
 • NBN EN 13237 Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Termen en definities voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • NBN EN 13463 Niet-elektrische uitrusting voor plaatsen waar ontploffingsdreiging kan heersen
 • NBN EN 13821 Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen - Bepaling van de minimumontstekingsenergie van stof/lucht-mengsels
 • NBN EN 14460 Materieel bestand tegen ontploffingen
 • NBN EN 14491 Drukontlastingssystemen voor stofontploffingen
 • NBN EN 15233 Methodologie voor de functionele veiligheidsbeoordeling van beveiligingssystemen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 • NBN EN ISO 16852 Vlamdovers - Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en begrenzingen bij gebruik
 • NBN EN 60079 / NBN EN ISO/IEC 80079 Explosieve atmosferen
 • NBN EN 50495 Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot ontploffingsrisico's

Mededeling 2016/C 293/04 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Gepubliceerd op 06-09-2016

  495