Elektriciteit

Noodverlichting: wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

X verhuurt een bedrijfsgebouw aan Y. X vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie.

Noodverlichting is bedoeld om te worden gebruikt in geval de normale verlichting uitvalt. Ze moet dan ook over een aparte voeding beschikken. Noodverlichting bestaat in verschillende specifieke vormen, zoals aangegeven in onderstaande figuur.De definities van de verschillende vormen van noodverlichting vindt u terug in de toelichting bij artikel 138 van het AREI.


De artikels 268 en 269 van het AREI behandelen de plichten van de eigenaar, beheerder en eventueel de huurder voor wat betreft respectievelijk industriële en huishoudelijke installaties. Geen van beide is echter eenduidig, artikel 268 spreekt bijvoorbeeld over «De eigenaar, de beheerder ...».

Elk van beide moet het nodige doen om ervoor te zorgen dat de gebruiker van de installatie op elk moment veilig is. Wanneer er zich een ongeval zou voordoen, zouden ze ongetwijfeld allebei voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden.

Wanneer de eigenaar of beheerder echter werkgever is, laat het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen er geen twijfel over bestaan: het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de periodieke controle en het onderhoud, ongeacht of hij eigenaar of beheerder is.

Meer informatie :

Gepubliceerd op 15-03-2016

  498