Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het AREI 2020?

Bij het doornemen van deel 7 van Boek 1 van het AREI hebt u misschien opgemerkt dat bepaalde hoofdstukken ontbreken. Nee, de wetgever is die niet vergeten en onze teams hebben geen grap uitgehaald. Het gaat om een bewuste strategie van de wetgever. Een woordje uitleg.

De structuur van het nieuwe AREI is gebaseerd op internationale standaardisatie. Voor Boek 1 heeft de wetgever HD 60364 Elektrische installaties op laagspanning geraadpleegd.

Als u Deel 7 van Boek 1 vergelijkt met Deel 7 van HD 60364 in de tabel hieronder kunt u enkele overeenkomsten opmerken.

Hier zien we dat de wetgever het AREI 2020 verder wil ontwikkelen. Hoofdstukken in de huidige wetgeving zijn ‘voorbehouden’ voor latere voltooiing.

Bij de meeste hoofdstukken die verder gaan dan 7.100 gaat het om specifieke thema's die in het AREI van 1981 werden behandeld en die dus in het AREI van 2020 moesten worden opgenomen, maar die niet als zodanig in HD 60364 voorkomen.

Hoofdstuk 7.112 vormt een uitzondering omdat dit onderwerp niet werd behandeld in de vorige versie van het reglement.

Het mysterie is dus opgelost!

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de achtste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (1 juni 2020). Het nieuwe Reglement zal zowel van toepassing zijn op nieuwe als op bestaande elektrische installaties. Deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen die van toepassing zijn op de bestaande installaties. 

 

Meer weten?

Lees dan nog artikels van onze expert-auteurs met telkens een helder overzicht over wat het nieuwe AREI nu concreet voor u inhoudt:

- Making of ...het nieuwe AREI

Het nieuwe AREI gepubliceerd!

- Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?

- 4 belangrijke vragen over het nieuwe AREI

AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen

  325