Elektriciteit

Openbare raadpleging over de evaluatie van de machinerichtlijn

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging in het kader van de lopende studie over de evaluatie van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De raadpleging bestaat uit een online vragenlijst die via EUSurvey beschikbaar is in 6 officiële talen van de Europese Unie: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Pools. Ze loopt tot en met 16 december 2016.
 
De Europese Commissie nodigt alle burgers, en met name de ondernemingen, gebruikers (werknemers en consumenten), overheden, aangemelde instanties, normalisatie-instellingen en andere sectorale belanghebbenden op Europees, nationaal en lokaal vlak uit, om actief aan die enquête deel te nemen door het beantwoorden van de vragenlijst en het verstrekken van commentaar over de belangrijkste kwesties in verband met de evaluatie van de machinerichtlijn.
 
De Commissie zal met die bijdragen ten volle rekening houden in de definitieve resultaten van het onderzoek, alsmede in de mogelijke volgende ontwikkelingen van de sectorale wetgeving betreffende machines.

Achtergrondinformatie en de vragenlijst zijn beschikbar in het Engels op de website van de Europese Commissie: Public consultation on the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC.
 
Voor meer informatie, verduidelijkingen en bijstand, contacteer de Europese Commissie via deze functionele e-mail box:GROW-MACHINERY@ec.europa.eu.

Gepubliceerd op 07-10-2016

  387