Presentaties over de ‘rol van elektrische kabels’ tijdens de Europese week voor brandveiligheid

Tijdens de Europese week voor brandveiligheid, die in november 2019 georganiseerd werd, waren er presentaties gewijd aan de rol van elektrische kabels bij de brandveiligheid in gebouwen. Die presentaties (in het Engels) kunt u downloaden.

Een Europees actieplan om het brandrisico in gebouwen te beperken
De eerste Europese week voor brandveiligheid had tot doel informatie uit te wisselen over innoverende, pragmatische en succesvolle initiatieven die regeringen, industriesectoren, beroepsorganisaties en andere spelers op het domein van de veiligheid uitgewerkt hebben. Daarbij kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de community van de brandveiligheid, de brandveiligheid in gebouwen, de elektrische veiligheid, de energietransitie, rook en brandveilige meubels.
De Europese alliantie voor brandveiligheid (EFSA) zal een actieplan voorstellen om het brandrisico in gebouwen te beperken. Dat plan zal steunen op de resultaten van de Europese week voor brandveiligheid en op een reeks van goede praktijken, onderzoeken en aanbevelingen die tijdens de conferentie verzameld werden. Dat einddocument wordt tijdens een volgende vergadering over brandveiligheid die begin 2020 gehouden wordt aan de Afgevaardigden van de Europese Commissie voorgesteld.
De brandveiligheid in gebouwen
Tijdens de conferentie werd een dag aan de brandveiligheid in gebouwen gewijd. De bedoeling was duidelijk te maken, hoe een algemene aanpak de veiligheid van alle Europese burgers bij woningbranden kan verbeteren. De onderwerpen die opdie dag aan bod kwamen, omvatten de identificatie van lacunes, de beste praktijken, het naleven van de EU-wetgeving en de normen en de juiste toepassing daarvan, alsook de rol en de verantwoordelijkheid van iedereen die deel uitmaakt van de keten van de brandveiligheid.
Binnen dat gegeven gaat men ervan uit dat het brandrisico in gebouwen beperkt wordt, wanneer met de volgende zeven aspecten rekening wordt gehouden:
 • preventie
 • detectie
 • het snel doven van brandhaarden
 • evacuatie
 • compartimentering
 • structurele veiligheid
 • brandbestrijding
De rol van elektrische kabels in de brandveiligheid

Een van de organisaties die tijdens deze conferentie aan het woord kwamen was Europacable, vertegenwoordigd door Christophe Richon, voorzitter van de werkgroep RPC (Verordening betreffende Bouwproducten). De presentaties van Europacable over elektrische kabels kunnen geraadpleegd worden (zie hieronder). Deze  informatie is een samenvatting van de tussenkomst van Christophe Richon.

Op de onderstaande domeinen leveren kabels een essentiële bijdrage aan het systeem:
 • detectie: bij een brand verzekeren de kabels voor het brandalarm de continuïteit van de communicatie en de gegevensoverdracht
 • evacuatie: bij een brand beperken kabels met verbeterde kenmerken om bij vuur minder rook en gevaarlijke stoffen uit te stoten, in grote mate die uitstoot
 • brandbestrijding: brandbestendige kabels maken het mogelijk om alle belangrijke uitrustingen die de hulpdiensten kunnen helpen, van stroom te blijven voorzien en ermee te blijven communiceren
Wanneer de Verordening betreffende Bouwproducten (RPC) op de kabels toegepast wordt, levert dat de regelgevende instanties een geperfectioneerd instrument op om de juiste prestatievereisten in overeenstemming met het brandrisico te selecteren. De belangrijkste producenten van kabels op de Europese markt leveren alle categorieën van kabels voor alle vereiste prestatieniveaus. De kabels die het best presteren en de brandrisico’s beperken, zijn die met de certificaties B2ca en Cca. Deze  kabels geven weinig warmte, rook en gevaarlijke stoffen af.

Maar prestatievermogen betekent niets zonder toezicht. Toezicht is essentieel om er zich van te verzekeren dat de kabels die aan de RPC voldoen, ook correct gebruikt worden. Alleen de regels vastleggen, volstaat niet. 
 • De regels moeten correct toegepast worden: de samenwerking met de erkende organisaties is essentieel. Het zijn de laboratoria die als derde partij de testverslagen opstellen en daardoor de certificaties toekennen.
 • Alle betrokken spelers moeten de regels kennen: sensibiliseringscampagnes zijn noodzakelijk.
 • De regels moeten gerespecteerd worden: het is belangrijk om de instanties die toezicht op de markt moeten houden te ondersteunen.

 

Gepubliceerd op 08-01-2020

  96