Risico's bij het aanbrengen en verwijderen van kerstverlichting

Zowel in de publieke als in de private sector, hebben arbeiders hun handen vol met het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke feestverlichting op het einde van het jaar. Gezelligheid gegarandeerd, maar soms leidt deze opdracht tot moeilijke werkomstandigheden die niet geheel zonder risico’s verlopen. Daarom enkele tips om de risico’s in te perken.
Valrisico door werken op hoogte
Voor dit soort werk moeten arbeiders zich vaak op hoogte begeven. Daardoor is het zeer belangrijk om de nodige maatregelen te treffen om het risico op vallen te beperken. Hoogtewerkers  zijn veel veiliger dan ladders of mobiele stellingen. Voor een optimale veiligheid, wordt de hoogtewerker bezet door een opgeleid persoon die regelmatig medische controles ondergaat. Het dragen van een harnas is hierbij sterk aangeraden.
 
Als de situatie de plaatsing van een hoogtewerker niet toelaat, kunnen arbeiders een ladder gebruiken, mits er enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden:
  • controleer de algemene toestand van de ladder;
  • voor een juiste verplaatsing op de ladder, houd je altijd drie contactpunten op de ladder (de ladder op- of aftreden met decoratie in beide handen is gevaarlijk).
Zie ook:
Elektrisch gevaar
Wie werkt met kerstverlichting, komt in contact met installaties onder elektrische spanning. Met nauwgezette controles vooraf, kan je niet alleen de algemene staat van de installaties nagaan, maar ook onderhoudsingrepen en reparaties inperken.
 
Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet het elektriciteitsnet uitgeschakeld zijn tijdens de uitvoering van de werken. Men moet er op toezien dat het netwerk niet wordt opgestart gedurende de hele interventie. Arbeiders moeten gepaste instructies krijgen.
Zie ook:
Risico's verbonden aan het verkeer
Bij sommige "werkplaatsen" zorgt het verkeer voor bijkomende risico’s (aanrijdingen, kanteling, ...). Tijdens deze periode van het jaar, zijn de weersomstandigheden en zichtbaarheid niet altijd optimaal, waardoor er bijzondere aandacht moet uitgaan naar de zichtbaarheid van de werknemers en tijdelijke wegsignalisatie.
 
Indien nodig kan het verkeer worden omgeleid, met een goede samenwerking met de bevoegde autoriteiten. Hierbij is wegsignalisatie noodzakelijk.
Conformiteit van het materieel
Elektrisch laagspanningsmaterieel moet voldoen aan het KB van 21 april 2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel (omzetting van de laagspanningsrichtlijn in Belgisch recht). Het materieel moet voorzien zijn van een CE-markering die de conformiteit met de richtlijn bevestigt. Zie ook:
Brandveiligheid

De elektrische verlichting moet elk jaar gecontroleerd worden op defecten (elektrische draden, lichtjes zelf …). Let er ook op dat het materiaal waarmee de verlichting in contact komt, zoveel mogelijk vlamvertragend is (bv. een kunststof kerstboom of decoratie). Het is aan te raden om kerstverlichting in binnenruimtes ’s avonds en bij het verlaten van het bedrijf te doven.

Besteed ook aandacht aan de plaatsing van de boom, zodat die geen evacuatiewegen verspert.

Zie ook:

Andere risico's
Gezien het grote gewicht en vooral het volume van de decoratie, is het belangrijk om de regels rond werkhoudingen op te frissen om rugletstels te voorkomen. Omdat de decoratie kan vallen, moeten werknemers verplicht een helm dragen en wegmarkeringen voorzien die de voetgangers waarschuwen dat ze zich niet onder het werkgebied mogen begeven.
 
Vallende bladeren in combinatie met regen of de aanwezigheid van sneeuw en ijs, zijn niet te verwaarlozen risico's en vereisen daarom extra voorzichtigheid.
Zie ook:
Opslag van de decoratie
Het inventariseren van het verlichtingsmateriaal is essentieel om ervoor te zorgen dat defecte onderdelen vervangen worden en om te weten welke vernieuwingen nodig zijn. Adequate opslag van het materiaal zal schade als gevolg van corrosie beperken.

Zie ook:  
 


Auteur: Adrien Grégoire, Michel Vanschoonlandt

Gepubliceerd op 10-12-2020

  38