Risicoanalyse en keuze van de leidingen: ventilator van een industriële oven

In een fabriek moet een koelventilator voor een industriële oven geïnstalleerd en in dienst gesteld worden. "Welk type kabel moet gebruikt worden voor de voeding van de ventilator"? De vraag werd gesteld aan Dominique Rousseau, kabel- en leidingspecialist.
 
De installateur kiest de kabel uiteraard in functie van de elektrische kenmerken (nominale spanning, maximale stroomsterkte, doorsnede, ...), maar houdt ook rekening met de diverse externe invloedsfactoren (aanwezigheid van water, chemische producten, mechanische spanningen, omgevingstemperatuur enz.) die door de exploitant van de elektrische installatie moeten worden vastgesteld door middel van een specifieke risicoanalyse voor de betrokken installatie.


Bron : Fotolia

Aan de hand van artikel 104 van het AREI kunnen dan de vereiste brandprestaties worden bepaald in functie van de plaatsingswijze en de omgeving waarin de kabel moet worden geïnstalleerd (F1, Eca, F2, Cca, SA/SD, a1, s1, …).

Kunnen we het daarbij laten? Is dat voldoende als analyse om een verstandige keuze te maken?
Ja en neen!
  • Ja … als bij de keuze rekening gehouden wordt met de diverse externe invloedsfactoren (waaronder het brandgedrag).
  • Neen ... want uit een grondigere risicoanalyse blijkt dat de elektrische voeding van deze ventilator nooit onderbroken mag worden omdat de temperatuur van de oven anders te hoog zal oplopen, met een ontploffing als mogelijk gevolg.
Met deze grondige risicoanalyse kan de stroombaan die de ventilator van de oven voedt, als een vitale stroombaan geclassificeerd worden. Het is daarom noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met de vele eisen van artikel 104.e) Vitale stroombanen van het AREI. In de praktijk impliceert dit:
  • het gebruik van brandbestendige kabels EN accessoires;
  • een passende signalisatie van de schakelaars waarmee de voeding van deze vitale stroombaan kan worden onderbroken;
  • het verbod om de vitale stroombaan door automatische onderbrekingsinrichtingen bij de eerste massafout te beschermen;
  • een plaatsings- en uitvoeringswijze die het mogelijk maakt het functiebehoud van deze stroombaan gedurende ten minste 1 uur te garanderen;
  • redundante voeding van de ventilator;
  • bijzondere aandacht voor de installatie en/of productie en/of brandweerstand van de schakelinrichtingen;
  • dat rekening wordt gehouden met de mogelijke verhoging van de weerstand van de geleiders van de stroombaan en dus met een eventuele daling van de netspanning ten gevolge van de temperatuurstijging bij een brand ... en dus dat de doorsnede wordt bepaald rekening houdend met de blootgestelde kabellengte en de temperatuur;
  • dat deze vitale stroombaan onafhankelijk is van alle andere stroombanen.


Voir aussi :

Gepubliceerd op 02-04-2019

Dominique Rousseau
Technical Expert Cable, CEBEO
  321