Elektriciteit

Steeds meer keuringsorganen voor kleine en grote elektrische installaties

Na O.C.E.V./Agretis uit Verviers, dat erkend werd voor de controle van kleine huishoudelijke installaties, heeft de federale overheidsdienst Economie opnieuw een Waals orgaan erkend voor de controle van elektrische installaties. Dit keer voor de controle van niet-huishoudelijke installaties.
Vzw Atenas uit Flobecq wordt namelijk erkend voor de controle van:
 • niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning;
 • installaties in zones met ontploffingsgevaar; en
 • hoogspanningsinstallaties, met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen.
Het erkenningsbesluit van Atenas verscheen op 23 februari 2015 in het Belgisch Staatsblad.
Als we goed geteld hebben, zijn er nu 31 organisaties erkend voor de controle van elektrische installaties. Sommige daarvan zijn actief op meerdere deelgebieden:
 • huishoudelijke installaties op lage en zeer lage spanning:
  • 28 erkende keuringsinstellingen;
 • niet-huishoudelijke installaties:
  • installaties op lage en zeer lage spanning: 17 erkende organisaties;
  • installaties in zones met ontploffingsgevaar: 13;
  • hoogspanningslijnen, met uitzondering van hoogspanningsluchtlijnen: 14;
  • hoogspanningsluchtlijnen, controle zonder thermografie: 2; en
  • hoogspanningsluchtlijnen, controle met thermografie: 1.

Gepubliceerd op 27-02-2015

  177