Vermijd een ontbranding/explosie van uw oplaadbare batterijen!

Door het toenemend gebruik van oplaadbare batterijen stijgt ook het aantal meldingen van schade door ontbranding en/of explosie van deze batterijen. Het gaat dan over oplaadbare batterijen in laptops, tablets, smartphones, powerbanks, elektrische fietsen, elektrische wagens… Het kan niet genoeg benadrukt worden: neem de juiste maatregelen om dit te voorkomen want de materiële schade kan zeer groot zijn en het bluswerk is een serieus karwei! Met de onderstaande tips komt u al een hele stap verder.

Enkele waardevolle tips om een ontbranding/explosie van een oplaadbare batterij te vermijden zijn:
 • Gebruik de oorspronkelijke oplader die bij het product is geleverd;
 • Stop de stekker rechtstreeks in een stopcontact, dus niet via een verlengsnoer;
 • Laad nooit op als je afwezig bent, trek de stekker van de oplader uit het stopcontact;
 • Laad nooit op als je slaapt, trek de stekker van de oplader uit het stopcontact;
 • Laad de batterij niet op in een vluchtweg (evacuatieweg);
 • Leg de batterij tijdens het opladen op een harde ondergrond;
 • Schakel al de apparaten waarin een batterij zit op het einde van de werkdag uit;
 • Onderhoud de apparaten en de bijhorende batterijen;
 • Verwaarloos de batterijen niet, meet regelmatig de spanning na;
 • Als je weg gaat voor langere tijd, verwijder dan de (laptop)batterij en bewaar deze op een droge plaats;
 • Wees waakzaam als een batterij meer dan twee weken niet opgeladen is geweest;
 • Vervang een (laptop)batterij die meer dan twee jaar oud is; oudere batterijen geraken sneller oververhit. Als dit niet mogelijk is, verwijder dan de batterij en blijf verder werken met directe voeding via het elektriciteitsnet;
 • Vervang de batterij bij vaststelling van capaciteitsverlies;
 • Als het apparaat aan blijft staan tijdens uw afwezigheid, plaats dan een tijdschakelaar om het apparaat automatisch uit te schakelen (bv. na 60 minuten). Op deze manier bespaar je energie en verklein je de kans dat er iets ongewenst gebeurt;
 • Blijf bij het apparaat dat wordt opgeladen, zodat je bij een incident direct kunt ingrijpen;
 • Plaats het apparaat tijdens het opladen dicht bij een rookmelder.

Gepubliceerd op 19-02-2019

  480