Milieu

1 januari 2020: belangrijke datum voor koelinstallaties met F-gassen!

Wanneer u gefluoreerde broeikasgassen gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties, wees dan voorbereid op 1 januari 2020. Vanaf die datum treden bepalingen uit de F-gassenverordening in werking die mogelijks een impact hebben op uw koelinstallaties. Deze Verordening (EU) 517/2014 van 16 april 2014 gaat stelselmatig F-gassen verbieden met een te hoge GWP-waarde.

Welke gefluoreerde broeikasgassen worden gebruikt als koelmiddel?

Het gaat om volgende gassen: R134a, R23, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R413A, R417A, R422A, R422D, R427A, R428A, R434A, R438A, R422A, R449A, R507A en R508B. Controleer of u één van deze gassen gebruikt.

Wat gebeurt vanaf 1 januari 2020?

Gebruiksverbod (F-gassenverordening, art. 13) : Het wordt verboden om gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen) met een GWP-waarde van 2500 of meer te gebruiken voor de service of het onderhoud van koelapparatuur met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer. In de praktijk zal dus geen koelmiddel meer kunnen worden bijgevuld wanneer een lek optreedt.

Dit verbod geldt niet voor:

  • militaire apparatuur;
  • apparatuur die bedoeld is voor toepassingen die ontworpen zijn om producten te koelen tot temperaturen onder – 50 °C;
  • apparatuur waarvoor de Europese Commissie een tijdelijke vrijstelling heeft verleend.

Handelsverbod (F-gassenverordening, bijlage III): Er geldt vanaf 2020 ook een verbod voor het op de markt brengen van stationaire koelapparatuur die werken op F-gassen met een GWP-waarde van 2500 of meer.

Welke F-gassen hebben GWP > 2500?

Concreet zullen vanaf 1 januari 2020 volgende F-gassen niet meer mogen worden gebruikt:

F-gas GWP-waarde
R23 14800
R404A 3922
R422A 3143
R422D 2729
R434A 3246
R507A 3985
R508B 13214

Evolutie: verdere uitfasering op basis van GWP-waarde

De GWP-waarde is het belangrijkste criterium bij de keuze van een F-gas als koelmiddel. Hoe lager deze waarde, hoe beter voor het milieu.

Lees meer over koelinstallaties op senTRAL.
 

Gepubliceerd op 23-05-2018

  576