Milieu

1 juni: to do's voor afvalstromen piepschuim, folies of harde plastics!

Het is bekend dat we glas, batterijen, papier en andere afvalstromen apart moeten sorteren. Vanaf 1 juni 2018 komen daar ook piepschuim, folies en recycleerbare harde plastics bij. Wat betekent dit in de praktijk? Hieronder een kort lijstje met to do's!

1. Toepassing van bijkomende afvalstromen voor uw bedrijf

De 3 nieuwe aparte afvalstromen zijn volgende:

  • plastic folies: vooral te vinden als verpakkingsmateriaal (voeding, gebruiksvoorwerpen, ...)
  • geëxpandeerd polystyreen (EPS) (piepschuim)
  • recycleerbare harde kunststoffen (plastics): trays, profielen, buizen, emmers, enz.

In welke afdelingen in uw bedrijf komen deze afvalstromen voor? Hebt u een idee van de hoeveelheid?

2. VLAREMA-contract laten aanpassen

Aangezien piepschuim en folies niet meer zullen behoren tot het bedrijfsrestafval, moet dit worden aangepast in het VLAREMA-contract met uw inzamelaar van bedrijfsrestafval. Neem hiervoor zelf contact op met uw inzamelaar. Dit contract is een gedeelde verantwoordelijkheid.

3. Afvalstoffenregister aanpassen

Er moeten 3 afvalstromen worden toegevoegd.

4. Apart aanbieden van folies, piepschuim en harde plastics

Wat niet behoort tot het restafval moet u apart aanbieden. Neem hiervoor contact op met uw inzamelaar.

Houd ermee rekening dat het mogelijk is om verschillende afvalfracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, alsook houtafval samen te voegen in hetzelfde recipiënt. Dit laat toe het aantal recipiënten op uw terrein wat te beperken.

5. Werknemers informeren over nieuwe afvalstromen

U zal het personeel moeten informeren over het sorteren van de bijkomende afvalstromen.

6. Controle op juist sorteren

Het zal niet volstaan om te informeren. Controleer ook of het sorteren correct gebeurt. Er zijn hiervoor al processen-verbaal opgemaakt.

GO4CIRCLE wijst op de verplichtingen voor zowel de afvalstoffenproducent als de inzamelaar:
Volgens het VLAREMA is het de taak van de IHM om de producent van bedrijfsrestafval te wijzen op zijn verplichtingen van selectieve inzameling. Deze informatieplicht zal dus hernieuwd moeten worden en zal moeten uitmonden in een nieuw/aangevuld VLAREMA-contract.
Het is de plicht van de bedrijfsafvalstoffenproducent om daarmee in regel te zijn: een geldig VLAREMA-contract met zijn IHM afsluiten én navenant zijn afval aanbieden! Dus geen selectief te houden stromen bij het restafval gooien. Het spreekt voor zich dat alle personeelsleden zich daar bewust van moeten zijn. In de praktijk blijkt dat niet zo simpel te zijn, waardoor al processen-verbaal werden opgesteld!
Langs beide kanten zullen dus acties ondernomen moeten worden.

Lees meer op senTRAL:
Vlarema 6: bedrijven moeten folies, harde plastics en polystyreen vanaf 1 juni 2018 apart inzamelen
Gescheiden aan te bieden en in te zamelen of op te halen afvalstoffen
 

Gepubliceerd op 03-05-2018

  456