11 aanbevelingen voor Vlaams energiebeleid


 De Vlaamse energieregulator VREG zet enkele prioriteiten op een rij in een memorandum naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei a.s.

De tekst bevat elf aanbevelingen, bestemd voor de beleidsmakers in de volgende regeerperiode (2019-2024), geformuleerd vanuit de visie en missie van de VREG. Het energiesysteem is immers volop in beweging door nieuwe energiebronnen, marktspelers en diensten. In de transitie naar hernieuwbare bronnen vervaagt ook het onderscheid tussen verbruiker en aanbieder. Als onafhankelijke autoriteit bewaakt de VREG de gevolgen daarvan op de werking van de energiemarkt, in het algemeen belang.

Dit zijn de aanbevelingen:
 1. Creëer een regulerend kader voor flexibiliteit, zowel aan vraag- en aanbodzijde en inclusief energieopslag (VREG heeft daartoe al een enkele  tekstvoorstellen uitgewerkt)
 2. Rol zo snel mogelijk de digitale meters uit    
 3. Betrek VREG bij de omzetting van het  ‘Clean Energy For All Europeans’-pakket     
 4. Formaliseer Forbeg, het overlegorgaan van de Belgische energieregulatoren
 5. Zorg voor efficiënte uitwerking van de concepten ‘energiedelen’ en ‘energiegemeenschappen’
 6. Haal (de kosten van) de openbaredienstverplichtingen uit de elektriciteitsfactuur
 7. Veranker de rechten van de energieafnemer in Vlaamse energieregelgeving
 8. Maak werk van een geïntegreerd Vlaams dataplatform energiebeleid
 9. Laat garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte indienen bij de VREG
 10. Financier de omschakeling van laag- naar hoogcalorisch aardgas via een federaal fonds
 11. Zorg voor homogene bevoegdheidspakketten inzake energie, voor een efficiënt beleid
U vindt de integrale tekst hier  (pdf).

Gepubliceerd op 08-03-2019

  93