Milieu

145 projectvoorstellen voor subsidiecalls Circulaire Economie

De circulaire economie leeft in Vlaanderen. Een bevestiging daarvan kwam deze zomer in de vorm van 145 projectvoorstellen in het kader van de open call van Vlaanderen Circulair.

Vlaanderen Circulair -logoDeze afdeling van OVAM bundelt de vroegere organisaties Plan C, SuMMa en het Vlaams Materialenprogramma. Vlaanderen Circulair lanceerde deze zomer een dubbele open call: ‘Circulaire Stad’ en ‘Ondernemen en Circulair aankopen’. Die werden aangevuld met calls van VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) voor de speerpuntclusters voor de transitieprioriteiten ‘Circulaire Economie’, ‘Industrie 4.0’ en ‘Energie’.

Deelnemen aan deze calls geeft kans op subsidies uit de fondsen voor innovatie en transitie. Minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft 1,7 miljoen euro vrijgemaakt voor circulaire-economieprojecten in Vlaanderen. 

De respons op de calls was groot. In totaal zijn er 145 projectvoorstellen ingediend door een brede waaier van organisaties, bedrijven, steden en gemeenten. De voorstellen hadden ook betrekking op een heel breed toepassingsveld, van landbouw, educatie, kantoorinrichting en bouw tot chemie, waterkringlopen en nieuwe wijkinitiatieven. De rode draad was evenwel duidelijk: op slimme wijze de verspilling van waarde en grondstoffen tegengaan.

De projecten worden nu voorgelegd aan jury's die zullen adviseren over de subsidiëring.

 

Bron: OVAM

Gepubliceerd op 19-10-2017

  344