Milieu

2015 wordt Internationaal Jaar van de Bodem

In 2015 zal de Vlaamse overheid een jaar lang campagne voeren om het belang van bodem in de kijker te zetten. De Verenigde Naties hebben 2015 namelijk uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bodem en bovendien bestaat het Vlaamse bodemdecreet in 2015 20 jaar.

5 december was het Wereldbodemdag, een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor de kwaliteit van onze bodem. Met de lancering van de nieuwe website www.bodembewust.be werd op Wereldbodemdag het startschot gegeven van de nieuwe campagne die een gezamenlijk initiatief is van de Vlaamse leefmilieu-administraties OVAM, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, VLM, VMM, INBO en ANB. Al deze milieuadministraties bundelen hun krachten om in 2015 verschillende acties en activiteiten te organiseren rond vier grote maatschappelijke thema's: ‘bodem & gezondheid’, ‘bodem & economie’, ‘bodem & leefomgeving’ en ‘bodem & innovatie’. Aan de hand van deze thema’s wil de Vlaamse overheid aantonen dat onze bodem een kostbare grondstof is die een belangrijke rol speelt in vele facetten van ons leven, onze leefomgeving en onze toekomst. De campagne-website www.bodembewust.be wordt de spil van deze campagne waarop ook alle geplande activiteiten worden aangekondigd. U kan ook inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Gepubliceerd op 08-12-2014

  454