Milieu

2017: Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme

De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot “Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling”. Want dat kan ook.

Het toerisme veroorzaakt 5% van de wereldwijde koolstofuitstoot, waarvan 80% van het transport komt - vooral van vliegreizen. “Duurzaam reizen bestaat niet. We moeten minder vaak, minder ver, trager en langer reizen,” schreef de Vlaamse milieuwetenschapper Peter Tom Jones.

En toch kan reizen onder bepaalde voorwaarden wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan mens en planeet. De VN wil duidelijk maken hoe dat kan, en zo een verandering teweegbrengen in het beleid, in de handelspraktijken en in het gedrag van toeristen. De campagne van het Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme moet dat duidelijk maken.

Positieve effecten

De VN-campagne spitst zich toe op vijf domeinen waarin écht duurzaam toerisme een positieve rol kan vervullen:

  • het zorgt voor duurzame economische groei waar iedereen bij wint
  • het creëert jobs en vermindert armoede, ook bij de meest kwetsbaren
  • deze vorm van toerisme springt zo efficiënt mogelijk om met natuurlijke hulpbronnen, beschermt het milieu en beperkt zo veel mogelijk de impact op klimaatverandering
  • het beschermt culturele waarden, diversiteit en erfgoed
  • het stimuleert wederzijds begrip, vrede en veiligheid

Er is ook een campagnefilmpje gemaakt.

Ook een SDG

Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (‘SDG’s’) besteden aandacht aan duurzaam toerisme. Zo stelt SDG8.9 dat duurzaam toerisme jobs moet creëren en de lokale cultuur en producten dient te promoten.

De Wereldtoerisme-organisatie (UNWTO), het VN-agentschap voor toerisme, heeft van de VN het mandaat gekregen om dit internationale jaar te organiseren. Ze zal dat doen samen met regeringen, andere VN-agentschappen en internationale en regionale organisaties.

 

(FOD BZ Ontwikkelingssamenwerking)

Gepubliceerd op 12-01-2017

  135