29 innovatieprojecten voor circulair bouwen

 Vlaanderen Ciculair en de OVAM gaan experimenten aanmoedigen om anders te gaan bouwen. Een ‘circulaire bouweconomie’ gaat over het fundamenteel herdenken van bouwwerken, hoe organisaties ze aanbesteden en financieren, en hoe alle onderdelen en systemen in een gebouw worden toegepast. Dat moet dan leiden tot een langer leven van de gebouwen, herbruikbaarheid en demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, en ‘as-a-service’ businessmodellen zoals het huren van installaties in plaats van ze te kopen, of modellen voor gedeeld gebruik.
 


Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft 2,8 mijoen euro vrijgemaakt voor het subsidiëren van 29 dergelijke projecten, in het kader van de transitie naar een circulaire economie. De bouw- en vastgoedsector is een uitgelezen sector om materiaalkringlopen te sluiten omdat daar grote hoeveelheden aan materialen en bijhorende CO2-uitstoot gebruikt worden. Bovendien is de bouw een lokaal verankerde sector met veel regionale bedrijven. Deze innovatoeprojecten gaan evenwel een stuk verder dan selectieve inzameling en recyclage.

Het team Vlaanderen Circulair bij de OVAM ontving 75 projectvoorstellen voor deze oproep, waarvan er 29 werden geselecteerd van diverse partnerschappen. Tot 80 % van die projectkosten worden gesubsidieerd, met een maximaal subsidiebedrag van 100.000 euro. De projecten lopen af tegen eind 2022. Een onderzoeksgroep volgt de projecten op om lessen uit de experimenten voor de hele bouwsector en het beleid bruikbaar te maken.

Enkele voorbeelden van de geselecteerde projecten:
  • Circulaire Campus (CirCa) Limburg is een multidisciplinaire samenwerking op het wetenschapspark in Diepenbeek die vanuit verschillende expertises en een breed perspectief circulaire bouw wil promoten
  • het meest circulaire kantoor van Vlaanderen wordt in 2021 in Westerlo gebouwd: elk onderdeel is herbruikbaar of uitwisselbaar op basis een universeel materialenpaspoort dat ontwikkeld wordt om een einde te kunnen maken aan de versnippering van verschillende systemen, zodat materialen uit het ene gebouw veel gemakkelijker opnieuw worden toegepast in een ander
  •  ‘Herbronnen’ is een project voor ‘circulaire bronbemaling’ bij Aquafin, waarbij een circulaire oplossing wordt gezocht voor het oppompen van grondwater tijdens bouwwerken waardoor jaarlijks miljoenen liters grondwater in de riolering verdwijnen; het project wil de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling vandaag in de weg staan in kaart brengen en hier duidelijke oplossingen voor aanreiken voor de hele bouwsector
  • stad Brugge bouwt een circulair ontmoetingscentrum in Lissewege, om met die ervaring te leren hoe ze een strategie kan uitwerken om toekomstige stedelijke projecten circulair aan te pakken


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 23-12-2020

  54