Milieu

4 belangrijke wijzigingen in bodemdecreet in aantocht

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het bodemdecreet goed. De teksten houden enkele belangrijke aanpassingen in van het Vlaams bodembeleid. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met een potentieel historische bodemverontreiniging en wordt de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Door deze wijzigingen wordt een belangrijke stap gezet om te garanderen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

In het wijzigingsdecreet zijn vier belangrijke inhoudelijke wijzigingen voor het bodembeleid opgenomen:

  • Er komt een verplicht bodemonderzoek voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Voor particulieren bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van deze onderzoeksplicht.
  • De veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken wordt afgeschaft, samen met de auditing van de erkende bodemsaneringsdeskundigen.
  • De voorwaarden voor de sectorfondsen worden versoepeld.
  • Het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib (bodemmaterialen) valt nu ook onder de regeling over het gebruik van uitgegraven bodems.

Lees meer over de wijzigingen aan het Bodemdecreet.

Gepubliceerd op 19-01-2018

  254