Milieu

700.000 euro voor projecten milieuvriendelijke voertuigen

 In het kader van het plan “Clean Power for Transport” lanceerde de Vlaamse regering een eerste oproep, en daaruit kwamen zeven winnaars uit de bus, projecten die subsidies zullen krijgen. Vlaams minister van Energie Tommelein heeft een potje van 700.000 euro klaargezet.
 

Er werden 28 projecten ingediend. Na de evaluatie keurde het departement LNE zeven projecten goed, die zich o.m. richten op de vergroening van nichevloten, het plaatsen van semipublieke laadpunten en de bewustmaking bij de burger.

Elk project krijgt maximum 150.000 euro. Zes van de zeven goedgekeurde projecten hebben als doel om specifieke voertuigen (taxi’s, deelauto’s, bedrijfsvloten, bussen…) te vergroenen. Cambio zal met elektrische deelauto’s werken en hun klanten bewustmaken van het belang van milieuvriendelijke voertuigen, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en GTL brengen 180 e-taxi’s op de baan tegen 2020, Traxio helpt de bedrijfswagens te vergroenen.

“Deze projecten zullen Vlaanderen helpen bij de vergroening van onze voertuigen, de uitbreiding van de laadinfrastructuur en de bewustmaking van de burgers,” zegt minister Tommelein.

Dit zijn de projecten die ondersteuning krijgen:
Extra laadpalen

Tommelein zet ook in op de uitbouw van openbare laadpalen om het verkeer verder te helpen elektrificeren. De netbeheerders Infrax en Eandis hebben een paar maanden geleden samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2.500 nieuwe publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen. Op Antwerpen, Leuven en Sint-Truiden na doen alle Vlaamse gemeenten een beroep op Eandis en Infrax voor de realisatie van dat project. De twee netbeheerders hebben ondertussen samen een gunningsprocedure opgestart waarbij geïnteresseerde exploitanten van de toekomstige publieke laadpalen zich kunnen aanmelden. Die procedure zit in een stroomversnelling, en wordt in de eerste maanden van volgend jaar afgerond.

De steden en gemeenten bepalen samen met de netbeheerders en de binnenkort aangeduide exploitant waar de laadpalen effectief geplaatst worden. Bij de keuze van de locaties wordt onder meer rekening gehouden met de goede bereikbaarheid, de mogelijkheid tot langer parkeren en de nabijheid van winkels of sportcentra. In de grote en centrumsteden zullen het grootste aantal laadpalen komen, maar er komt minstens één laadpaal in elke gemeente.

De regering rekent evenwel ook op de uitbouw van private laadpunten in woningen en bedrijven, en verwacht dat uiteindelijk zo’n 70% van alle laadmogelijkheden in Vlaanderen privaat zullen zijn. De 2.500 publieke laadpalen komen daar dus bovenop.

Gepubliceerd op 16-12-2016

  133