Milieu

76 partners voor eerste Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Deze week gaat een eerste “Groene Economie Convenant” van start: de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. De initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift konden 76 partners warm maken om, samen met de Vlaamse Overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

Eerste in een reeks

De Groene Economie Convenant, verder Green Deal genoemd, is een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste in een reeks en wordt daarom als een pilootproject beschouwd. De volgende deal nl. Green Deal Circulair Aankopen, is in voorbereiding (kandidaten gezocht: lees meer).

Greendeal V3label

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

  • autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000;
  • carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000;
  • fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers laten dalen. Een verminderde CO2-uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.

Concrete acties en unieke samenwerkingsverbanden

De initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en de 76 partners engageren zich elk tot één of meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden.
De Green Deal Gedeelde Mobiliteit met daarin een overzicht van alle deelnemers en de acties, is te vinden op www.greendeals.be

Bron: Persmededeling LNE

Gepubliceerd op 28-03-2017

  247