Milieu

Aangepaste lijsten verpakkingsafval voor aangiftejaar 2015

De Interregionale Verpakkingscommissie heeft op haar website geactualiseerde lijsten gepubliceerd voor verpakkingsafval. Deze lijsten moeten gebruikt worden voor de aangifte voor verpakkingsafval in 2016, die gaat over het aangiftejaar 2015. Zowel de lijst “Onderscheid verpakking/geen verpakking” als de lijst “Onderscheid huishoudelijke/bedrijfsmatige verpakkingen” werden geactualiseerd”.

De aangifte voor de terugname- en informatieplicht verpakkingsafval moet jaarlijks gebeuren tegen uiterlijk 31 maart (al dan niet via de tussenkomst van een erkend organisme. Of er een terugname- of informatieplicht geldt, hangt af van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen.

Het onderscheid tussen huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarbij belangrijk, omdat het onder meer bepaalt bij welke organisatie de aangifte moet gebeuren, Fost Plus of VAL-I-PAC.

Omdat het niet voor alle verpakking eenvoudig is om het onderscheid te maken, hebben Fost Plus en VAL-I-PAC een niet-exhaustieve lijst opgemaakt van huishoudelijke en bedrijfsmatige producten, de zogenaamde Grijze lijst.

Ook voor het onderscheid tussen verpakking of geen verpakking is er een niet-exhaustieve lijst, waarbij telkens wordt bepaald of het betrokken voorwerp al dan niet als een verpakking moet worden beschouwd. Deze lijst is van toepassing voor alle verpakkingsverantwoordelijken.

Beide lijsten werden herzien en zijn ook terug te vinden op de pagina Downloads van de IVC-website.

Gepubliceerd op 06-01-2015

  188