Milieu

ADR-2015 over vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing in Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest neemt de 2015-versie van het ‘Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) over in gewestelijk recht. En dit met terugwerkende kracht tot 30 juni 2015.
Sinds 1 juli 2014 is het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een gewestelijke bevoegdheid. Dat betekent ook dat de gewesten bevoegd zijn om het ADR-verdrag (en zijn 2-jaarlijkse bijwerkingen) te implementeren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet dat door een verwijzing naar de Europese richtlijn 2014/103/EU op te nemen in een gewestelijke versie van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg of per spoor.
Richtlijn 2014/103/EU maakt de jongste versie van het internationale ADR-verdrag van toepassing op het intra-Europese verkeer. Maar een richtlijn moet omgezet worden in nationaal (of gewestelijk) recht om juridisch uitwerking te kunnen hebben, en daar zorgt Brussel nu voor.
Het ADR-verdrag is een verdrag dat uitgaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece). Het verdrag bindt dus méér landen dan alleen de landen van de Europese Unie. Anderzijds is het verdrag alleen van toepassing op het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, maar de Europese Unie kondigt om de 2 jaar een richtlijn af waardoor de jongste ADR-versie ook van toepassing is op het intra-Europese vervoer. Richtlijn 2014/103/EU neemt zo versie 2015 over.
Door de invoering van een verwijzing naar richtlijn 2014/103/EU geldt ADR-2015 dus ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De jongste ADR-bijwerking geldt overigens al sinds 1 januari 2015. Tot en met 30 juni 2015 mochten de oude regels van ADR-2013 nog naast die van ADR-2015 toegepast worden, maar sinds 1 juli 2015 wordt het grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke goederen uitsluitend beheerst door ADR-2015.
Nog even dit: richtlijn 2014/103/EU regelt niet alleen het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), maar ook het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor (RID). Maar daarover zegt het Brussels besluit niets, want het vervoer per spoor blijft een bevoegdheid van de federale overheid.
In werking:
  • Retroactief. Vanaf 30 juni 2015 (uiterste datum van omzetting van richtlijn 2014/103/EU).
Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 17 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, BS 8 januari 2016.

Gepubliceerd op 19-01-2016

  326