Milieu

Afvalpreventie in 68 vragen...

Van 16 tot 24 november is het terug de Europese week van de Afvalvermindering (European Week of Waste Reduction). Het doel is iedereen bewust te maken dat de hoeveelheid afval die we voortbrengen verminderd kan worden, en tips te geven om dagelijks wat minder afval te produceren – thuis, op kantoor of op school, tijdens het boodschappen doen of tijdens het klussen.

Als u werk wilt maken van afvalpreventie op kantoor, loont het om eerst een aantal zaken in kaart te brengen. Vanuit die basis gaat u verder: welke maatregelen zijn aangewezen om milieu- en budgetvriendelijker te werken? Op senTRAL vindt u een checklist (Excel) waarmee u afvalpreventiemaatregelen kan aftoetsen aan uw situatie. We lichten er hier een aantal maatregelen uit.

Materiaalefficiëntie

 • brengt u regelmatig de omvang, kosten, bronnen en oorzaken van afvalstromen in kaart?
 • consulteert u het symbioseplatform om na te gaan of uw afval voor andere bedrijven een nuttige grondstof kan zijn? Of om na te gaan of u nuttige grondstoffen kunt verwerven uit het afval van andere bedrijven?

Verpakkingsafval reduceren

 • maximaliseert u de verpakte volumes om de verhouding verpakking/verpakt product zo positief mogelijk te houden?
 • interpreteert u “aanvaardbaarheid door de consument” niet als “wat de consument wil” maar als “wat de consument (nog) aanvaardt”?

Papierafval reduceren

 • brengt u het papiergebruik in beeld door bijvoorbeeld systematische registratie en bekendmaking van periodieke cijfers?
 • respecteert u de robinson-lijst voor mailings?

Eten, drinken en sanitair

 • vermijdt u wegwerpborden en wegwerpbestek?
 • past u het aankoopbeleid van voedingsmiddelen aan aan de reële consumptie om overschotten te vermijden?

Productie

 • stelt u productiemachines en productieprocessen zo in dat het aantal snijresten en productieverliezen minimaal is?
 • zorgt u dat productieprocessen eigen snijresten en andere verliezen opnieuw zelf als grondstof kunnen gebruiken?

Productontwerp

 • voert u een bedrijfsstrategie die ingaat tegen ‘geprogrammeerde veroudering ‘ (programmed obsolescence)? Voorziet u een technisch maximale levensduur van uw producten en al hun onderdelen?
 • zorgt u voor repareerbaarheid door het mogelijk te maken vlot onderdelen te wisselen?

Circulaire businessmodellen

 • zorgt u voor industriële deel-economie, waarbij u gemeenschappelijk met buurbedrijven utilities aankoopt en deelt?
 • maakt u gebruik van leasingformules of terugnamesystemen waarbij het product in de afvalfase als grondstof naar het eigen bedrijf weerkeert?

De volledige checklist vindt u op senTRAL, in Excel, zodat u systematisch te ondernemen acties, verantwoordelijken, streefdata e.d. kan registreren.

Lees nog meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 18-11-2019

Katrien Bortier
  87