Afwijking van de meldings-en vergunningsplicht voor productie van medisch materiaal en uitbreiding van zorginfrastructuur

 Op 30 oktober besloot de Vlaamse regering om de meldings-en vergunningsplicht voor de productie van (onder meer) geneesmiddelen, vaccins en medisch materiaal aan te passen aan de realiteit van de COVID -19  crisis. Vanwege de civiele noodsituatie door de heropleving van het COVID-19-virus, treedt het besluit onmiddellijk in werking: tot en met 27 februari 2021 (120 dagen) mogen deze productiebedrijven en ziekenhuizen afwijken van de meldings- en vergunningsplicht.
 

Deze afwijkingsregeling geldt enkel voor de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in  artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020  over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Dit heeft tot gevolg dat andere noodmaatregelen, die zouden verwijzen naar de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid die waren vastgesteld tijdens de eerste golf van COVID-19-besmettingen, niet automatisch herleven tijdens deze tweede golf.

Hierdoor kan dus een beroep gedaan worden op de mogelijkheid tot afwijking van de omgevingsvergunningsplicht of -meldingsplicht voor constructies, functiewijzigingen of exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren, om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of te kunnen opvangen.

Het is essentieel dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal, producten en materiaal om medische testen uit te voeren, argumenteert de Vlaamse regering.


Auteur: Linda Van Geystelen

Gepubliceerd op 04-11-2020

  36