Akkoord tussen federale en regionale ministers over het Belgische klimaatplan

 De verschillende Belgische regeringen hebben vandaag een akkoord gevonden over het nationaal energie- en klimaatplan, dat België moet toelaten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te doen dalen. Op de valreep, want dat plan moest tegen 31 december bij de Europese Commissie worden ingediend.
 

Het akkoord komt nauwelijks twee weken na het Vlaamse klimaatplan, dat impliciet rekent met een surplus van de Brusselse en Waalse inspanningen om aan de Belgische 35% reductie te geraken. De bescheiden Vlaamse ambities worden inderdaad gecompenseerd door het Brussels Gewest, dat streeft naar een daling met 40% tegen 2030, en door Wallonië dat zelfs een daling met 55% ambieert. Op het Overlegcomité werd afgesproken dat iedereen zich zal engageren om toch de nationale doelstelling te halen. Vlaanderen had al beloofd om toch naar 35% te blijven streven maar rekent daarvoor op technologische innovaties.

Gepubliceerd op 18-12-2019

  44