Milieu

Alert-SMS bij ramp of noodsituatie krijgt vorm

Binnenkort zal iedereen die zich in de buurt van een ramp of noodsituatie bevindt, een sms-berichtje krijgen waarin staat wat er aan de hand is en wat ze op dat moment het beste doen. Het systeem daarvoor, Alert-SMS, is in volle ontwikkeling. En ook de wetgeving krijgt verder vorm. De Kamer behandelt op dit ogenblik een wetsontwerp waarmee mobiele operatoren verplicht worden om hun netwerken en diensten ter beschikking te stellen voor het systeem. Zowel voor testsituaties als the real deal. De tekst zorgt alvast voor de nodige aanpassingen in de Wet op de Elektronische Communicatie. En verduidelijkt meteen dat nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig zijn, vooral wat betreft de testberichten.

Het Alert-SMSsysteem vormt een aanvulling op BE-Alert, het centrale communicatieplatform dat wordt gebruikt om via diverse kanalen (SMS, spraakoproepen, sociale media, enz.) burgers te verwittigen bij (potentiële) noodsituaties. BE-Alert verstuurt alleen een melding naar vaste of mobiele telefoontoestellen van burgers die zich geregistreerd hebben in de BE-Alert databank. Dat is niet nodig in het Alert-SMSsysteem. Met dit systeem kunnen sms-jes worden verstuurd naar àlle actieve mobiele toestellen in een bepaalde zone. Dus ook naar mensen die gewoon ergens passeren, kort verblijven of tijdelijk aan het werk zijn (pendelaars, toeristen, leveranciers, enz.).

Gepubliceerd op 11-10-2016

  162