Milieu

BBT: Ontwerpversie ‘Richtlijn voor bepaling van de BBT op bedrijfsniveau’

In 2006 publiceerde het BBT-kenniscentrum een richtlijn voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau. Nu 10 jaar later heeft het kenniscentrum deze richtlijn geactualiseerd. Tot 24 juni kunnenopmerkingen doorgegeven worden.

In de nieuwe versie werden voor bijkomende parameters toetsingswaarden opgenomen voor beoordeling van de kosteneffectiviteit. Bij de actualisatie zijn ook een aantal verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

Daarna zal de definitieve versie van de richtlijn online geplaatst worden.

Contactpersoon: diane.huybrechts@vito.be

Gepubliceerd op 24-05-2016

  126