Milieu

BBT-studie vlees- en visverwerkende industrie afgewerkt

De BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie is afgewerkt. Het eindrapport en de bijlagen in elektronische vorm zijn beschikbaar op de EMIS-website.

Deze studie selecteert en beschrijft de BBT voor de industriƫle verwerking van vlees en vis tot een voedingsproduct (voor menselijke consumptie) of voederproduct (voor dierlijke consumptie, in het bijzonder petfood voor gezelschapsdieren).

Er zijn 24 technieken geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven. Aanvullend zijn er nog 7 technieken weerhouden als BBT van geval tot geval, mits voldaan aan een aantal specifieke randvoorwaarden. Voor de concrete invulling van elk van deze BBT bevat de studie heel wat voorbeeldmaatregelen. De BBT-selectie is uitgevoerd in nauw overleg met vertegenwoordigers van de sector en specialisten uit de administraties, en is gebaseerd op literatuuronderzoek en bedrijfsinformatie.

BBT-GEN zijn afgeleid op basis van de lozingsdata van 91 Vlaamse vleesverwerkende bedrijven en 11 visverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Op basis van de BBT-analyse formuleert de studie een aantal concrete aanbevelingen en suggesties met betrekking tot milieuregelgeving, ecologiepremie en verbetering van de huidige kennis.

Deze BBT-studie zal ook gebruikt worden als input bij de herziening van de BREF Food, Drink and Milk Industries (opgestart in 2014).

Lees meer...

Lees de BBT-studie

Extra informatie: an.derden@vito.be

Gepubliceerd op 26-10-2015

  250