Milieu

Bedrijven moeten folies en harde plastics vanaf 1 juni 2018 apart inzamelen

Kunststoffen kunnen alleen in de materialenkringloop gehouden worden als ze selectief worden ingezameld, maar tot op vandaag gaan de meeste kunststoffen via het gemengd afval van de bedrijven, of via het restafval en het grofvuil van de particulieren, rechtstreeks naar de afvalverbrandingsinstallaties. Om dat te vermijden, verplicht de Vlaamse regering de bedrijven en de gezinnen om kunststoffen voortaan selectief aan te bieden voor inzameling en verwerking.
Voor de bedrijven gaat die verplichting in op 1 juni 2018.
 
 
Kunststoffen in het bedrijfsafval
Ondernemingen moeten op dit ogenblik 19 types van bedrijfsafvalstoffen gescheiden aanbieden voor inzameling. Vanaf 1 juni 2018 komen daar nog eens 3 types bij. Namelijk:
  1. recycleerbare harde kunststoffen;
  2. geëxpandeerd polystyreen. Dat is hier uitsluitend zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur; en
  3. folies. Met name de folies die gebruikt worden als secundaire of tertiaire verpakking.
In veel bedrijven worden die afvalstoffen al apart ingezameld. Waar dat nog niet het geval is, zullen de bedrijven hun contracten met hun afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar (IHM) moeten herzien.
Gescheiden inzameling
Na Vlarema 6 ziet de volledige lijst van de fracties die gescheiden ingezameld moeten worden, er als volgt uit:
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Vanaf 1 juni 2018 (art. 72).
Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 23 februari 2018 [art. art. 1, 4°, art. 21 en art. 72 van Vlarema 6].
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 23 mei 2012 [art. 4.3.1 – art. 4.3.2 van Vlarema].

Gepubliceerd op 02-03-2018

  739