Bedrijven sorteren nog te weinig ‘huishoudelijk afval’

Vlaamse bedrijven scoren vrij goed op selectieve inzameling van hun procesgebonden afvalstoffen. Maar post consumer-afvalstoffen, die vergelijkbaar zijn met het huishoudelijk afval, worden minder goed gesorteerd. Dat blijkt uit afvalanalyses van de milieujaarverslagen en sorteeranalyses van de OVAM.
 

Vlaamse bedrijven moeten 24 afvalstromen selectief inzamelen. Na analyse van de integrale milieujaarverslagen (IMJV) concludeert de OVAM dat de selectieve inzameling van de eigen procesgebonden afvalstoffen ‘vrij algemeen’ plaats vindt: bv. puin in de bouw- en sloopsector, papierresten in de grafische sector, kunststofsnijresten in de kuntsstofverwerkende industrie, of metaalresten in de metaalverwerkende industrie. Het volume aan procesgebonden afvalstoffen is vaak hoger dan het volume aan post consumer-afvalstoffen en is ook van een betere kwaliteit – waardoor die afvalstoffen meer opbrengen. Op basis van de IMJV-gegevens wegen de procesgebonden afvalstoffen letterlijk en figuurlijk ‘zwaarder door’.

 

Maar de OVAM is niet zo positief over de post consumer-afvalstoffen. Uit sorteeranalyses van het bedrijfsrestafval blijkt dat 29% van de inhoud van de rolcontainers niet thuis hoort bij het restafval. Bij de afzetcontainers stijgt dat percentage zelfs naar 44% (cijfers van 2017).

OVAM vermoedt dat die percentages intussen nog gestegen zijn, omdat de bedrijven sinds 2018 ook geacht worden plastic folies, harde plastics en piepschuim (EPS) apart in te zamelen. 

Als we uitgaan van het gewicht (in ton) bestaat het bedrijfsafval grotendeels uit:

Afvalstroom(1)
Ton
Gegevensbron
Afvalstroom
Ton
Gegevensbron (2018)
Puin
17.167.477
Certipro en COPRO
Textielafval
68.260
IMJV

Gebruikte dierlijke en plant-aardige oliën en vetten

Groenafval
1.716.244
IMJV
Afvalbanden
54.196
Recytyre
Bedrijfsrestafval
1.139.627
IMJV (steekproef)
Plastic folies
50.906
Valipac (voorl. cijfers)
Papier- en kartonafval
774.976
IMJV (niet: verpak-kingen)
Asbestcementhoudende afvalstoffen
44.506
IMJV
Houtafval
625.877
IMJV
Harde plastics
38.903
Valipac (voorl. cijfers)
Metaalafval
598.765
IMJV
Afgedankte batterijen en accu’s
8.783
IMJV
Verpakkingen uit diverse materialen
530.487

IMJV (ook: 3.217 ton pmd-afval opgehaald door Fost Plus)

AEEA

Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

3.751
Recupel
Recycleerbare harde kunst-stoffen
Geëxpandeerd polystyreen
Folies
301.331
IMJV (niet: verpak-kingen)
Afvallandbouwfolies
2.392
Gemeentelijke recyclageparken
Glasafval
116.901
IMJV
Piepschuim (EPS)
2.038
Valipac (voorl. cijfers)
Afvalolie
110.070
IMJV
/
 
 

(1)       Cijfers van 2018. Er bestaan geen aparte IMJV-codes voor gevaarlijke afvalstoffen en klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong. 

Vraag nr. 192 van Freya Perdaens aan de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme over ‘Afvalinzameling – Afvalstromen van bedrijven’

Vraag nr. 191 van Freya Perdaens aan de de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme over ‘Afvalinzameling – Afvalstromen van particuliere gebruikers’

Gepubliceerd op 14-02-2020

  41