Belangrijke wijziging voor kleinverbruikers afvalwater en/of grondwater!

Wie vandaag een jaarlijks drinkwaterverbruik < 500 m³/jaar heeft en/of een grondwaterwinning < 5 m³/uur exploiteert, is kleinverbruiker zonder aangifteplicht. Deze vrijstellingen worden nu verstrengd. Voortaan moet het gefactureerde drinkwaterverbruik bij het grondwater uit de eigen waterwinning worden opgeteld om het statuut kleinverbruiker te krijgen. Wie na de optelsom onder de drempel van 500 m³ per jaar totaal waterverbruik valt, is kleinverbruiker. Wie die drempel overschrijdt, verliest het gunstige statuut en heeft de gewone aangifteplicht. Voor wie enkel een grondwaterwinning heeft, geldt eveneens de drempel van 500 m³/jaar. U doet er dus goed aan dit even te controleren!

De wijzigingen zijn ingevoerd door het Programmadecreet dat op 28 december in het Staatsblad is verschenen. Deze bepalingen over de afvalwater- en grondwaterheffing zijn opgenomen in het recent gepubliceerde Waterwetboek van 30 november 2018 (Gecoördineerd decreet betreffende het integraal waterbeleid), art. 4.2.2.2.1.

Enkel grondwater

Nieuwe omschrijving van kleinverbruiker voor enkel eigen grondwaterwinning:

2° voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uitsluitend beschikte over een eigen waterwinning van minder dan 500 m³ per jaar:

Opgelet: Volgens de huidige regeling wordt een kleinverbruiker omschreven als een grondwaterwinning met een totaal nominaal pompvermogen van minder dan 5³ per uur.

Drinkwaterverbruik + grondwater

Nieuwe omschrijving van kleinverbruiker voor drinkwaterverbruik + eigen grondwaterwinning:  

3° voor elke heffingsplichtige waterverontreiniging die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienetwerken die tevens op enig tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning waarbij het totale waterverbruik kleiner is dan 500 m³ per jaar:

Opgelet: het debiet van de grondwaterwinning wordt niet omschreven! Het is dus het totale waterverbruik op één jaar dat doorslaggevend is.

Het Programmadecreet heeft ook nog andere wijzigingen doorgevoerd mbt de grondwaterheffing.
De nieuwe bepalingen zijn in werking sinds 1 januari 2019.

Lees meer op senTRAL over deze wijzigingen: Nieuwe indeling in groot- en kleinverbruikers voor waterheffingen

Huidige berekening: De afvalwaterheffing: wat betalen kleinverbruikers?
 

Gepubliceerd op 08-01-2019

  274