Milieu

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen komt er pas in 2017

In 2011 gaf de vorige Vlaamse regering de aanzet voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat moest de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat sinds 1997 richting geeft aan het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Het RSV wordt normaal gezien om de 5 jaar herzien. Maar de laatste échte herziening dateert al van 2003, hoewel er in 2011 nog een gedeeltelijke aanpassing volgde. Het is dan ook de vraag waar de opvolger van het RSV blijft.

Het RSV bevat normaal gezien de doelstellingen en prioriteiten op het vlak van ruimtelijke ordening, een beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur, en acties om het plan te kunnen uitvoeren. Het RSV is bindend voor de Vlaamse regering, voor de diensten van het Gewest en voor de besturen die onder het administratief toezicht staan van het gewest.

In 2011 startte de Vlaamse regering het traject voor een compleet nieuw RSV, dat voortaan BRV zou heten. Op 4 mei 2012 verscheen er een Groenboek, dat zou dienen als basis voor een brede maatschappelijke discussie.

Dan bleef het een tijdje stil rond het BRV. In oktober 2014 nam Joke Schauvliege, opvolger van Philippe Muyters, de draad weer op en besliste zij om een startconferentie  te houden met vertegenwoordigers uit alle provincies en het middenveld. Die startconferentie vond plaats op 20 november 2014 en bracht 337 partners samen. Het was de bedoeling om het nieuwe BRV in 2015 rond te hebben, maar dat zal niet lukken.

Tijdens de startconferentie werd er beslist om 10 gebiedsgerichte werkgroepen op te richten, 2 per provincie. Die 10 werkgroepen hebben in mei van dit jaar een ‘Gebiedsnota’ voorgelegd, met voorstellen voor quickwins en niet minder dan 100 beleidsaanbevelingen…

Schauvliege wil daarom in het najaar een nieuwe ‘intensieve overlegronde’ houden. In 2016 zou ze dan een voorstel van Witboek voorleggen aan de Vlaamse regering, om vervolgens een ontwerp-BRV te kunnen opstellen, dat in 2017 definitief zou vastgesteld worden.
Nog even geduld dus…

Bron:
Schriftelijke vraag nr. 828 van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan minister Schauvliege over het “Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Stand van zaken”, 28 juli 2015. 
     

Gepubliceerd op 04-08-2015

  230