Milieu

België sluit aan bij de ‘Climate Clean Air Coalition’

CCAC-groot

Op 23 augustus is België toegetreden tot de ‘Climate and Clean Air Coalition’, een informatieplatform tussen landen en organisaties betrokken in het UN-klimaatverdrag.

Daarmee zitten er 116 partners in deze coalitie, eenwereldwijd initiatief gelanceerd in 2012 in het kader van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Het platform dient voor de uitwisseling van informatie tussen de partnerlanden die partijen zijn van het VN-Klimaatverdrag, en met andere actoren zoals gewestelijke regeringen, intergouvernementele organisaties, steden, ondernemingen en NGO’s.

CCAC-logoOorspronkelijk was CCAC een initiatief uit de Verenigde Staten, maar daar is de context intussen scherp veranderd. Omdat de partners verwachten dat het leiderschap van de VS inzake klimaatacties sterk zal afnemen, moet de coalitie nu een belangrijke hefboom voor klimaatactie vertegenwoordigen. CCAC heeft al een belangrijke rol gespeeld bij de adoptie van het Amendement van Kigali aan het Protocol van Montreal, dat als doel heeft de uitstoot van HFK’s uit te faseren, in november 2016.

Elf domeinen met groot potentieel

De coalitie onderneemt acties die de uitstoot terugdringen van broeikasgassen en zwarte koolstof, zogenaamde ‘Short Lived Climate Pollutants’ of SLCP’s die een groot opwarmend vermogen hebben zoals  methaan en fluorhoudende koolwaterstoffen (HFK’s). De partners brengen hun expertise, kennis, werk en een financiële bijdrage in een door de CCAC beheerd fonds.

In de praktijk wordt vooral actie ondernomen in elf domeinen, die gekozen zijn vanwege hun grote emissiereductiepotentieel op korte termijn. Het gaat om:

 • diesel
 • olie Gas
 • afvalverwerking
 • baksteenproductie
 • HFK’s
 • energie in de residentiële sector
 • landbouw
 • het ondersteunen van nationale acties en planning inzake SLCP’s
 • financiering
 • wetenschappelijke kennis over en analyse van de uitstoot en uitstoottrends van SLCP’s
 • gezondheid

Wat doet België?

Door een partnerland van deze coalitie te worden verzekert België zich van een deelname aan een ‘High Level Assembly’ en herbevestigt zijn engagement om een ambitieus en efficiënt beleid te voeren op het vlak van de klimaatverandering en de luchtkwaliteit, aldus federaal minister Marghem. Tussen de Belgische regeringen zal een coördinatie verzekerd worden door een thematische subgroep van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM). Een expert van de federale Dienst Klimaatverandering zal de functie van ‘focal point’ op zich nemen.

Bron: Klimaat.be

Gepubliceerd op 24-08-2017

  112