Belgisch verkeer zal Europese doelstellingen niet halen

 Zelfs met een totale ommezwaai in het beleid haalt België de Europese klimaatdoelstellingen voor transport niet. Dat blijkt uit een berekening van het bureau ‘Transport & Mobility Leuven’ (TML) op vraag van Greenpeace.
 

Tegen 2030 moet de Belgische transportsector zijn CO2-uitstoot met 35% verminderen ten opzichte van 2005, volgens de EU-afspraken. Bij onveranderd beleid zal België tegen dan 8% minder transportemissies hebben. Ook als er een forse verschuiving van publieke middelen komt van wegtransport naar duurzamere vervoersmodi, zullen we die doelstellingen niet halen.

De cijfers

Vandaag gaat 51% van de publieke middelen voor mobiliteit naar het wegtransport, dat verantwoordelijk is voor meer dan 80% van het aantal afgelegde kilometers. Dat zijn niet alleen de rechtstreekse uitgaven voor infrastructuur voor personen- en goederentransport, maar ook de fiscale gunstregimes voor salariswagens en professionele diesel. De spoorwegen krijgen 26% van de middelen, bussen en trams 21% en de resterende 2% gaat naar actieve modi als fietsen en wandelen. De uitgaven voor het wegtransport zijn de laatste vijf jaar nog 10% gestegen, terwijl de budgetten voor trein (-8%) en openbaar vervoer (-13%) daalden. Investeringen in weginfrastructuur komen natuurlijk ook ten goede aan bussen, fietsers en voetgangers, maar dat aandeel kan niet altijd worden afgesplitst. Omgekeerd zitten de parkings van de NMBS dan weer bij de cijfers van het spoorbudget.

‘Maximaal’ scenario blijft onder de lat

Transport & Mobility Leuven berekende onder meer een scenario waarin salariswagens en professionele diesel worden afgeschaft en een slimme kilometerheffing voor personen- en bestelwagens wordt ingevoerd. De helft van de opbrengsten uit die maatregelen zouden dan worden aangewend om openbaar vervoer en actieve modi aan te moedigen. Zelfs in dat scenario (dat op dit moment politiek uiterst ambitieus lijkt) zou de Belgische vervoersector de Europese doelstellingen nog niet halen. De CO2-uitstoot van de sector zou op die manier tegen 2030 met 20% kunnen krimpen. In de CO2-reducties die de laatste vijftien jaar in verschillende sectoren zijn gerealiseerd, heeft het verkeer alsnog 0% bijgedragen. Integendeel: de uitstoot van het verkeer is in die periode blijven stijgen.

Gepubliceerd op 06-04-2019

  107