Milieu

Belgische universiteiten werken samen aan opslag van hernieuwbare energie

Vijf Belgische universiteiten werken aan een project om de overproductie van zonne- en windenergie te kunnen opslaan, om ze in te zetten bij stroomtekort.

De universiteiten VUB, UGent, UCL, ULB en UMons nemen deel aan het project ‘FREE’: “Flexible eneRgy vEctors of the futurE”. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Engie Electrabel ondersteunen dit project financieel.

Co-generatie met waterstof


Doel is chemische opslag van het overschot aan hernieuwbare elektriciteit te realiseren, meer bepaald via waterstof dat gemaakt wordt door elektrolyse van water. Dit waterstof kan vervolgens als zodanig gebruikt worden of worden omgezet in andere brandstoffen die (vloeibaar of als gas) worden opgeslagen.
Het project wil een plan van co-generatie ontwikkelen gebaseerd op chemische opslag die een residentiële wijk zal bevoorraden. Er zijn drie onderzoeksgebieden ontwikkeld:

  • een stand van zaken van de studies die bestaan over de productie en het opslaan van hernieuwbare elektriciteit
  • studie van de efficiëntie van brandstoffen in een gasmotor
  • valorisatie van CO2 uitgestoten door gasturbines

FREE-schemaHet principe

Het belangrijkste nadeel van zowel windmolens als zonnepanelen is de discontinue productie: ze kunnen hun hernieuwbare energie niet permanent garanderen. Vaak produceren ze bovendien meer stroom dan er op dat moment wordt afgenomen. Naarmate wind en zon meer zullen bijdragen aan het elektriciteitsnetwerk, wordt energieopslag van cruciaal belang.

Tijdens periodes met een energieoverschot wordt het teveel aan elektrische stroom van windmolens en zonnepanelen gebruikt voor elektrolyse, waarmee waterstof uit water wordt gewonnen. Daarmee worden dan andere chemische brandstoffen gemaakt. Waterstof kan immers ook worden omgezet in methaan, methanol of ammoniak, brandstoffen die in vloeibare vorm of als gas opgeslagen kunnen worden tot men er nood aan heeft. Tijdens periodes met een tekort aan elektrische energie (bijvoorbeeld door de afwezigheid van wind en zon) kunnen deze brandstoffen dan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit.

FREE heeft als doel de productie van brandstoffen uit hernieuwbare energie te optimaliseren om ze nadien te kunnen gebruiken afhankelijk van de elektriciteitsvraag. Concreet betekent dit het ontwikkelen van een co-generatie-eenheid, indirect aangedreven door de wind en de zon voor het optimaliseren van de elektriciteitsproductie voor een woonwijk.

burn-research.be/project/free/

Bron: VUB

 

Gepubliceerd op 24-08-2016

  317