Belgische wetenschappers schrijven open brief voor klimaatactie

 Op de vierde actiedag voor het klimaat van de spijbelende scholieren publiceren 3.455 Belgische wetenschappers een open brief met een dringende oproep tot meer klimaatactie. Tegelijk wordt een Belgisch klimaatpanel aangekondigd.


Onder hen zijn vooraanstaande klimaatexperts als Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Huybrechts, maar ook de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten. De tekst is opgesteld door professor Ivan Janssens, post-doc. Sara Vicca en post-doc. Jasper Bloemen, verbonden aan de onderzoeksgroep Pleco (planten en ecosystemen) van het departement biologie van de Universiteit Antwerpen.

Feiten en meningen

De hernieuwde aandacht voor het thema brengt opnieuw een veelheid aan feiten en meningen in de media, die doorgaans meer als politieke discussies worden behandeld dan als wetenschappelijke studies. “Op basis van de feiten kunnen we als wetenschappers enkel besluiten: de actievoerders hebben groot gelijk. Het debat nu aangaan en collectief actie ondernemen is nodig om de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij sterk te versnellen,” schrijven de wetenschappers in hun open brief. Ze pleiten nogmaals voor dringende, ingrijpende structurele maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren. “Dat klimaatverandering onze wereld sterk zal veranderen is geen doemdenken, maar louter gebaseerd op feiten.”

Niet op koers

Zij stellen vast dat de huidige beleidsmaatregelen sterk tekortschieten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De CO2-uitstoot neemt wereldwijd nog steeds toe. “Met de voorstellen die momenteel op tafel liggen, stevent de wereld af op meer dan 3 graden opwarming tegen het eind van de eeuw. Dat klinkt misschien weinig, maar de gevolgen zijn enorm. Actie tegen klimaatverandering is economisch gezien veel voordeliger dan geen actie ondernemen. Op langere termijn liggen de kosten van niets doen veel hoger dan de investeringen om de uitstoot sterk te laten afnemen. (…) De overgang naar een uitstootvrije maatschappij is economisch veel voordeliger en brengt zelfs extra jobs met zich mee. Bovendien bedragen de directe subsidies voor fossiele brandstoffen wereldwijd jaarlijks meer dan 500 miljard dollar. Dit bedrag, of zelfs slechts een gedeelte ervan, zou bijvoorbeeld de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij vergemakkelijken.”

Politiek blijft achter

De wetenschappers kaatsen ook de bal terug naar de beleidsmakers: zij stellen dat we de kennis en technologieën om klimaatopwarming te beperken al hebben, maar dat er politieke moed nodig is om de nodige structurele maatregelen te nemen. “De transitie zal immers enkel mogelijk zijn als onder andere de voorziening van hernieuwbare energie snel en sterk wordt uitgebouwd, gebouwen energiecentrales worden in plaats van energieverslinders, de mobiliteit hervormd wordt, ontbossing hier en elders wordt tegengegaan en bomen worden aangeplant waar mogelijk, en als ook de uitstoot veroorzaakt door de enorme veestapel aangepakt wordt.”

Het is niet de eerste keer dat Belgische (klimaat)wetenschappers een dergelijk inititatief nemen. Ook in 2015 werd al eens een gelijkaardige oproep gepubliceerd. Die heeft toen weinig of geen effect gehad op het beleid.

Belgisch panel van klimaatwetenschappers opgericht

De scholieren en studenten van ‘Youth For Climate’ kondigen vandaag samen met Vlaams Bouwemester Leo Van Broeck de oprichting aan van een officieel panel met klimaatwetenschappers voor Vlaanderen. Dat gaat volledig onafhankelijk genuanceerde oplossingen trachten aan te reiken, die het debat kunnen kalmeren, aldus Van Broeck in De Standaard. “Het is de bedoeling dat de klimaatexperts en enkele leden van Youth For Climate als een neutrale denktank fungeren. We nodigen specialisten en academici uit die niet gelinkt zijn aan een of andere belangengroep.” Met die experts willen de initiatiefnemers werken aan een klimaatactieplan dat als referentiepunt moet dienen voor het beleid. Ze willen de expertise van de wetenschappers ook omzetten in concrete oplossingen.  

Gepubliceerd op 31-01-2019

  204