Milieu

Besluit omgevingsvergunning definitief goedgekeurd!

De Vlaamse regering keurde vrijdag het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning definitief goed. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ze zal het vergunningenlandschap grondig hervormen. Door de integratie van de twee vergunningen zullen tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project worden beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. De overheid zal echter de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven blijven evalueren en burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden krijgen mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen.

Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning zal op termijn ook digitaal kunnen ingediend worden. Ook de verdere behandeling zal digitaal gebeuren.

Het uitvoeringsbesluit verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. De omgevingsvergunning treedt in werking één jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit, wellicht in december 2016 dus.

Gepubliceerd op 30-11-2015

  174