Milieu

Beter verlichten spaart de wereld elk jaar 100 miljard euro uit

Straatverlichting -LEDMinder spectaculair dan het klimaatakkoord tussen de Verenigde Staten en China was een internationaal akkoord tussen regeringen en donoren dat gisteren werd bekendgemaakt op het “Global Efficient Lighting Forum”, eveneens in Beijing. Ze willen nieuwe lichttechnologieën sneller introduceren om het energieverbruik te reduceren en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Volgens de organisatie kan zuinige verlichting de wereldeconomie jaarlijks 100 miljard euro uitsparen.

Op dit UNEP-Forum waren meer dan 200 vertegenwoordigers aanwezig van regeringen, organisaties en bedrijven uit 60 landen. Ze formuleerden er nieuwe doelstellingen om het potentieel van zuinige verlichting in te zetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Een wereldwijde omslag naar energie-efficiënte verlichting in alle sectoren zou de vraag naar elektriciteit met meer dan 1.000 terawatt-uur doen dalen, en de CO2-uitstoot jaarlijks met 530 miljoen ton verminderen. Daarmee spaart de wereldeconomie jaarlijks bijna 100 miljard euro, en hoeven 280 steenkoolcentrales niet gebouwd te worden – een bijkomende besparing van een kleine 20 miljard euro.

Energie-efficiënte verlichting vereist geen ingrijpende technologische hoogstandjes maar enkel een versnelde omschakeling naar de beste technologieën die momenteel beschikbaar zijn, zoals spaar- en ledlampen. Achim Steiner, hoofd van het VN-milieuagentschap UNEP: "Als we de 670 miljoen kerosinelampen in de wereld vervangen door veilige verlichting op basis van zonne-energie, winnen we op verschillende fronten. Niet alleen dalen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de gezondheidsrisico's door vervuiling, maar het zal ook de steun voor groene technologieën versterken en groene jobs creëren."

 

(IPS)

Gepubliceerd op 13-11-2014

  126