Milieu

Bijna 30% groene stroom in Vlaanderen

In 2013 kwam 29,70% van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen. Dat is officieel berekend door de VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt), die volgens artikel 6.3.4 van het Energiebesluit moet nagaan of de informatie van de energieleveranciers correct is.

De elektriciteitsleveranciers moeten jaarlijks een rapport inleveren bij de VREG over de oorsprong van de geleverde stroom tijdens het voorgaande kalenderjaar. Na de ontvangst van deze rapporten worden nog fouten en onduidelijkheden uitgeklaard, en worden hun cijfers afgestemd met de cijfers die VREG van de netbeheerders ontving in het kader van de maandelijkse ‘groenrapportering’ volgens de procedure uiteengezet in artikel 6.1.21 van het Energiebesluit.

Vooral uit Scandinavië

Het officiële rapport van de ‘brandstofmix’ van de geleverde stroom in Vlaanderen is nu gepubliceerd. Uiteraard werd die 30% groene stroom niet allemaal in Vlaanderen geproduceerd, daarvoor is de capaciteit te klein. De rest kwam in 2013 uit deze landen: 63% uit Scandinavië (85% in 2012), waarvan 27% uit Noorwegen (45% in 2012), 15% uit IJsland (7% in 2012), 8% uit Zweden (11% in 2012) en 8% uit Denemarken (10% in 2012). Dat is hoofdzakelijk waterkracht (57%), verder energie uit biomassa (18%), windenergie op land (13%) en aardwarmte (7%). Dat laatste komt op rekening van IJsland. Verder importeert Vlaanderen groene stroom uit Frankrijk, Wallonië, Nederland, Oostenrijk en Slovenië.

Groenestroom -VREG

(bron: VREG)

Opmerkelijk is dat Vlaanderen vorig jaar zelf 21% van de groene stroom produceerde, meer dan een verdubbeling t.o.v. 2012 (10%).

Minder leveringen, meer contracten

Sinds 2013 is de gedeeltelijke fiscale vrijstelling voor leveringen van groene stroom en WKK-stroom weggevallen, en dat resulteerde in een aanzienlijke daling van de hoeveelheid stroom die in Vlaanderen werd verkocht als ‘groene stroom’. Daarvoor werd de keuze voor groene stroom beïnvloed door overheidssteun, die een prijsvoordeel bij de eindafnemers mogelijk maakte. 2013 was dus het eerste jaar waarin men kon meten hoe groot de reële vraag naar groene stroom is zonder dat voordeel. In de jaren 2010 tot 2012 haalden de leveringen afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen 45 tot 54%. In 2013 viel dat terug tot 30%.

Desondanks steeg het aantal groene contracten vorig jaar wel met een vijfde. In december waren 1.269.528 toegangspunten opgenomen in de maandelijkse procedure voor de verplichte groenrapportering, wat betekent dat er in de loop van 2013 toch 20% meer klanten voor groene stroom hadden gekozen.

Informatie voor de keuze van een groenestroomleverancier

Dit jaarlijkse rapport is ook interessant voor de elektriciteitsklanten, die hiermee een bijkomend element krijgen waarop ze hun keuze van elektriciteitsleverancier kunnen baseren. Wie een voorkeur voor een specifiek soort groene stroom heeft of voor een bepaalde regio of land van herkomst, kan hiermee een geïnformeerde keuze voor een groene elektriciteitsleverancier maken.

Elk gezin en bedrijf in Vlaanderen kan overigens controleren of zijn elektriciteitscontract echt groen is, en hoeveel procent groene stroom geleverd wordt. Daarvoor zet de VREG de ‘Groencheck’ online. 

Het VREG rapport ‘Brandstofmix’.

 

Gepubliceerd op 18-06-2014

  642