Milieu

Bijsturing afvalheffingen in aantocht

De Vlaamse regering gaat een aantal aanpassing doorvoeren in de afvalheffingen. Hiermee werkt de regering enkele onbedoelde effecten weg die gecreëerd waren door de fikse verhoging van de heffingen vorig jaar. Ook een nulheffing bij invoer van sommige afvalstoffen is opgenomen.

Midden 2015 besliste de Vlaamse regering uit budgetoverwegingen om de afvalheffingen met 50% te doen stijgen. Daar komt nu een bijsturing op. Met steun van OVAM werd, samen met een aantal federaties, een voorstel ontwikkeld om de scherpe kanten van de heffing eraf te doen. Zo voorziet het voorstel om de heffing voor het storten van brandbaar afval te milderen (100 euro), alsook voor niet brandbaar (55 euro) en geïmmobiliseerd (30 euro) afval. Om de leefbaarheid van de PST-sector te garanderen, kwam er een bijsturing van de heffing op hun residu. Om de eigen verwerkingsinstallaties mee te laten concurreren met buitenlandse, komt er een nultarief voor het verwerken van buitenlands afval in Vlaamse installaties, weliswaar beperkt tot slibs en gevaarlijk afval en onder strikte voorwaarden. Zo is de voorwaarde opgenomen dat, indien het nultarief zou leiden tot een prijsverhoging voor het inlandse afval, het nultarief niet zal toegestaan worden.

De voorsteltekst moet nog eerst het advies krijgen van de Minaraad, de SERV en de Raad van State en lang het Parlement passeren alvorens hij van kracht wordt (voorzien midden 2016).

Lees meer over de heffing op afvalstoffen.

Gepubliceerd op 25-04-2016

  174