Biodiversiteit: een meerwaarde voor elk bedrijf

Biodiversiteit en klimaat gaan hand in hand: het klimaat beïnvloedt de ecosystemen en ecosystemen dragen bij aan het reguleren van het klimaat. Het klimaat is nu een hot topic, maar ook de biodiversiteit is van cruciaal belang voor vele menselijke activiteiten en vervult functies die essentieel zijn voor het overleven van de planeet. Maar ze staat ook constant onder druk: momenteel vormt het verlies aan biodiversiteit een even grote bedreiging en uitdaging als de klimaatproblematiek.

Van 18 tot 22 maart 2019 organiseert de FOD Leefmilieu daarom de Week van de Biodiversiteit. Daarin brengt de FOD de rol en functies van de biodiversiteit in de aandacht. De hele week worden door lokale belanghebbenden of overheden in het hele land activiteiten voorgesteld om een beter inzicht te geven in de interactie tussen de natuur en haar leefomgeving en om acties te bepalen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Bekijk de agenda van de Week van de Biodiversiteit.
 
Aansluitend lanceren de federale overheid en de gewesten BiodiversiTree, een gratis online tool die ontworpen is om bedrijven te helpen bij het kiezen van projecten die rekening houden met de biodiversiteit. In Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest zijn op die manier al verschillende bedrijven aan het werk. Vandaag de dag beschikken bedrijven immers over heel wat middelen om acties ten gunste van de biodiversiteit te ondernemen. De gratis online tool is ontworpen om bedrijven te helpen bij het kiezen van concrete projecten op 4 actieterreinen: land, infrastructuur, inkopen en processen.

Ook wordt het Nationaal Platform Business and Biodiversity gelanceerd. Het hoofddoel van dit platform is de stakeholders uit het Belgische bedrijfsleven samen te brengen en informatie uit te wisselen over wenselijke of al ondernomen acties/ontwikkelingen om de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in stand te houden.

Beide initiatieven worden voorgesteld op een grote Conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf!" op 21 maart 2019. Maak van de gelegenheid gebruik om uw ervaringen te delen met andere ondernemers en biodiversiteitsexperts. Inschrijven kan tot 15 maart. Niet minder dan 8 bedrijfsleiders, afkomstig uit heel België, zullen er komen uitleggen hoe zij hebben gehandeld. Maar ook de gewestelijke en federale overheden zullen hun initiatieven voorstellen: veldprojecten, instrumenten voor milieu-evaluatie en communicatiecampagnes, zoals #BeBiodiversity. De 4 milieu-administraties, bedrijfsfederaties (VBO, BECI, VOKA, UWE) en de belangrijkste natuurbeschermingsorganisaties van het land (Natuurpunt en Natagora) zijn aanwezig. Bekijk de agenda.
 
In 2020 zal in Peking de 15e COP Biodiversiteit (Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit) worden gehouden. Vanaf nu bereidt België al de verbintenissen voor die het in China zal aangaan. Om hierin te slagen, willen de Belgische experts een verantwoordelijke alliantie tot stand brengen tussen bedrijven, burger-consumenten en administraties. Dit proces zal centraal staan in een Forum Biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling. Samen het tij keren dat de FOD Leefmilieu en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) op vrijdag 22 maart organiseren. Lees meer over het Forum.

Het behoud van de biodiversiteit is een zaak die iedereen aanbelangt. Kijk hoe je je eigen gedrag kan aanpassen op het gebied van voeding, vervoer, huisvesting, reizen, keuze van communicatiemiddelen en de aankoop van kleding.

Gepubliceerd op 11-03-2019

  138