Milieu

Biogassector behaalt doelstelling 2020

Biogas-E is de vereniging van bedrijven actief in anaerobe vergisting voor de productie van biogas. Begin september publiceerde ze haar voortgangsrapport 2017 over biogassector in 2016. Daaruit blijkt dat de groenestroomproductie uit biogas voor het eerst uitkwam boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020, terwijl het aantal grootschalige installaties gelijk bleef. Maar kleinschalige biogasinstallaties hebben het moeilijker.

De subdoelstelling voor groene stroom uit biogas werd vastgelegd op 760 GWh tegen 2020. De totale groenestroomproductie uit biogas bedroeg 789 GWh (cijfers van VEA) in 2016, een toename van 31,2 GWh of 4,1% ten opzichte van 2015. De groenestroomproductie uit biogas is daarmee voor het eerst boven de doelstelling uitgestegen.

Meer concentratie

Toch groeide de productie trager dan in de voorgaande jaren: in 2014 groeide ze nog met 14% en in 2015 met 8%. Dit wijst op een matuur geworden sector die steeds efficiënter werkt, en waarbij de bestaande installaties de maximaal haalbare productie stilaan bereiken, verklaart Biogas-E.

Biogas -HSEW

Ook de productie van groene stroom uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en industriële anaerobe afvalwaterzuivering (AWZI) blijft stijgen: van 12,2 GWh tot 14,1 GWh voor de RWZI’s en van 34,7 GWh tot 41,9 GWh voor de AWZI’s. De productie uit stortplaatsen daalt lichtjes. De grootste groei (+23,0 GWh) van de biogasproductie zit nog steeds bij de grote agro-industriële vergisters. Er zijn geen agro-industriële vergisters meer bijgekomen sedert 2015, maar enkele installaties werden wel uitgebreid, waardoor de totale vergunde verwerkingscapaciteit in die sector op het einde van vorig jaar 2.891.000 ton/jaar bedroeg, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 113,07 MWe. Het aantal kleinschalige biogasinstallaties daalde intussen van 76 naar 61.

Groene warmte

Naast groene stroom produceert de biogassector ook groene warmte via de verbranding van het biogas in een WKK motor. De totale groene warmteproductie uit biogas bedroeg vorig jaar 1.019 GWh, rekent VEA. Dit is maar 11,1 % van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in Vlaanderen tegen 2020.

Onzekere toekomst

Biogas-E heeft ook bedenkingen over de toekomst. Veel installaties werden opgestart in 2007 en 2008, wat wil zeggen dat de gegarandeerde steun via groenestroomcertificaten bijna gaat vervallen. Over de al dan niet toekenning van verlengde steun heerst nog steeds onzekerheid binnen de sector. Er wordt verwacht dat dit en volgend jaar cruciale beslissingen over de sector genomen zullen worden, waarvan de impact nog niet kan worden ingeschat.

Het volledige voortgangsrapport wordt gratis ter beschikking gesteld voor de leden van Biogas-E. Niet-leden kunnen het rapport hier bestellen.

 

(Bron: EMIS)

Gepubliceerd op 06-10-2017

  101