Milieu

Blijven lucht- en scheepvaart buiten schot op de klimaattop?

COP21-landscapeformat -midDe luchtvaart en scheepvaart hebben een hoge CO2-uitstoot; de klimaattop in Parijs mag deze sectoren geen vrijgeleide geven. Dat vinden diverse NGO’s, die nu de steun krijgen van een delegatie Euro-parlementsleden op de COP21 en van Maersk, één van de grootste rederijen ter wereld.

Als de snel stijgende emissies van luchtvaart en de scheepvaart niet gereguleerd worden, kunnen ze oplopen tot 40% van de mondiale uitstoot in 2050. Die conclusie komt uit een studie van het Europees Parlement. De delegatie van EP-leden die de klimaattop bezocht pleitte daar ook voor financiering van de strijd tegen de opwarming uit middelen van de koolstofmarkt.

Onderhandelingen

Nu de COP21 in de finale onderhandelingen zit, is duidelijk dat het grote knelpunt de financieringshulp voor ontwikkelingslanden is. Die willen er zeker van zijn dat de financiering beloofd in Kopenhagen nu ook zal worden geleverd. De ontwikkelde landen willen de verzekering dat de inspanningen na 2020 niet alleen op hun schouders zullen rusten. Knelpunten uit vorige onderhandelingen, zoals de uiteenlopende en ontoereikende ambities, lijken deze keer een minder belangrijke rol te spelen.

Lucht- en scheepvaart

Een eerste ontwerpakkoord vóór de politici zich met de onderhandelingen kwamen inlaten, legde ook inspanningen op aan de lucht- en scheepvaart. Later verdween dit uit de onderhandelingstekst. Het Duitse Europarlementslid Matthias Groote stelt vast dat er voor die sectoren geen maatregelen werden onderzocht. “Parijs moet daarvoor een duidelijk mandaat stellen, zodat we niet in een situatie terechtkomen waarin sommige industriële sectoren overbevraagd worden terwijl andere geen enkele inspanning hoeven te doen.” Andrew Murphy, policy officer van Transport Environment, zegt dat deze ‘vrijstelling’ het zo goed als onmogelijk maakt om de opwarming te beperken tot twee graden.

Voorlopig zouden alleen de EU en Zwitserland die sectoren in het akkoord willen betrekken, terwijl zowel China als de VS daartegen gekant blijven.

Naast de kritiek van diverse NGO’s op deze lacune in de tekst, viel ook de kritiek van Maersk op. De Deense groep is één van de grootste rederijen ter wereld, en twitterde dat het geen goede zaak is dat de scheepvaartsector niet genoemd wordt. Maersk hoopt dat de tekst voor het einde van de top wordt aangepast.

Maersk -tweet

Koolstofprijs?

Het Franse EP-lid Gilles Pargneaux argumenteert dat de EU goed geplaatst is om een koolstofmarkt te bepleiten. “Het Europese project zelf is gebaseerd op het idee dat we de zaken gezamenlijk aanpakken. Daarom promoten we ook een Europese oplossing op mondiaal niveau. We hebben dat destijds gedaan voor kolen en staal, laten we het nu met koolstof doen. Onze ervaring met de koolstofmarkt van de EU wordt al ingezet in andere regio's. Als dat wereldwijd geïmplementeerd wordt kan het ons helpen om meer geld te verzamelen voor de klimaatadaptatie."

(bron: Europees Parlement, Maersk)

Gepubliceerd op 10-12-2015

  251