Milieu

Bosbarometer versus Boswijzer

Op 20 januari stelde de natuurvereniging BOS+ haar Bosbarometer voor, onder het motto: “Cijfers Vlaamse overheid tonen aan dat Vlaanderen 0,72 hectare per dag ontbost”. Dat gaat in tegen de positieve trend die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vaststelde in zijn laatste Boswijzer. Nochtans baseren beiden zich op dezelfde gegevens. Hoe kan dat?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bracht in 2011 voor het eerst een Boswijzer uit, waarin een inschatting werd gemaakt van het aantal hectare bos in het Vlaamse Gewest. BOS+ was betrokken bij de methode om de bosoppervlakte te meten, maar nam later afstand van de methodiek en publiceerde in 2012 een eigen Bosbarometer. In 2013 volgde een update van de ANB-Boswijzer. Begin dit jaar kwam BOS+ weer met een eigen versie van zijn Bosbarometer. Beide organisaties komen tot zeer verschillende resultaten. Waar het ANB in 2013 concludeerde dat Vlaanderen 8.262 hectare meer bos telde dan in 2011, besluit BOS+ in zijn recentste rapport dat er per dag 0,72 hectare bos verloren gaat.

 

Minister van Omgeving Joke Schauvliege betreurt dat verschil. Er zijn echter geen recente ‘officiële’ cijfers beschikbaar om de BOS+-cijfers tegen af te zetten; die worden in het najaar verwacht.

Waar zit het verschil?

BOS+ vertrekt overigens van dezelfde basisinformatie als het ANB. De natuurvereniging stelt haar Bosbarometer immers op met gegevens die het van het Agentschap voor Natuur en Bos krijgt. De minister meent echter dat de cijfers van BOS+ niet correct zijn, omdat er aan beide zijden van de bosbalans gegevens ontbreken.

BOS+ houdt geen rekening met herbebossingen door het ANB zelf, omdat die niet af te leiden zijn uit de opgevraagde cijfers over bosvergunningen of bossubsidies. Hetzelfde geldt voor bebossingen waarvoor er geen subsidies werden aangevraagd. De vereniging telt ook de spontane bebossingen niet mee.

Maar ook aan de andere zijde van de bosbalans ontbreken er volgens de minister gegevens. BOS+ telt de ontbossingen in natuurreservaten in uitvoering van goedgekeurde beheerplannen niet mee. De vereniging heeft geen weet van ontbossingen waarvoor een eenvoudige melding volstaat. Hetzelfde geldt voor illegale kappingen.

De minister stelt echter net als de parlementsleden vast dat de discussie blijft duren…

Ontbossing voor natuurbeheer

Zij stipt wel nog even aan dat een ontbossing niet noodzakelijk negatief hoeft te zijn. Veel ontbossingen vinden volgens haar plaats op vraag van natuurverenigingen, die open water- of heidegebieden, ook effectief open willen houden. Volgens de reeds goedgekeurde natuurbeheerplannen moet er zo nog 400 hectare bos gekapt worden. En daar zijn de militaire domeinen nog niet eens bij gerekend, waar er ook gekapt zal worden om aan natuurherstel te doen.

Het ANB heeft zijn methodiek in 2013 verder verfijnd, op vraag van BOS+, maar beide partijen geraakten het uiteindelijk niet eens over de fundamentele vraag wanneer bomen beschouwd kunnen worden als een bos.

Bron: Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Vlaams minister Joke Schauvliege over “de resultaten van de Bosbarometer van BOS+”, 16 februari 2016.

Gepubliceerd op 19-02-2016

  379